Laat Rabobank meebetalen met uitkoop boeren - EU monitor

EU monitor
Saturday, July 11, 2020
calendar

Laat Rabobank meebetalen met uitkoop boeren

Source: GroenLinks (GL) i, published on Wednesday, October 2 2019.

GroenLinks Kamerlid Bart Snels wil dat de Rabobank meebetaalt aan de uitkoop van boeren. De Rabobank is de grootste kredietverlener van boeren.

De boeren zijn verleid door grote bank om zich vol te hangen met leningen terwijl de bank al jaren wist dat er grote problemen aan zaten te komen in de sector.

Snels: ‘Banken hebben een zorgplicht. Ze moeten kritisch naar de leningen die zij geven. Dat hebben ze nagelaten en daarom wil ik dat zij een deel van die leningen afschrijven.’

Vanwege de stikstofproblematiek is inkrimping van de veestapel nodig. GroenLinks wil dat het kabinet geld vrijgemaakt voor een sociaal plan voor de boeren. Door inkrimping van de veestapel zullen leningen minder waard worden. Banken moeten hun verlies nemen, net als dat gebeurde tijdens de kredietcrisis, toen banken flink moesten afschrijven op slechte hypotheekportefeuilles.

Snels: ‘We hebben heel veel overheidsgeld nodig om het stikstofprobleem op te lossen. Ik wil weten: Helpen we daarmee de boeren of helpen we de Rabobank?

Snels vraagt tijdens de financiële beschouwingen aan minister Hoekstra het gesprek aan te gaan met De Nederlandsche Bank, de toezichthouder van de sector. Hij wil weten hoe het toezicht op de banken is geweest als het gaat om de risicovolle leningen in de landbouwsector.