Motie De Roon over het staatsaansprakelijk stellen van Oekraïne - Vliegramp MH17

Deze motie i is onder nr. 147 toegevoegd aan dossier 33997 - Vliegramp MH17.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vliegramp MH17; Motie; Motie van het lid De Roon over het staatsaansprakelijk stellen van Oekraïne
Document date 01-10-2019
Publication date 02-10-2019
Nummer KST33997147
Reference 33997, nr. 147
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

33 997

Vliegramp MH17

Nr. 147

MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 1 oktober 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gezien het standpunt van de Onderzoeksraad voor Veiligheid;

overwegende dat er aanleiding en ook de mogelijkheid was voor Oekraïne om het luchtruim boven Oost-Oekraïne te sluiten voor passagiersvluchten voorafgaand aan het moment waarop vlucht MH17 werd neergeschoten;

verzoekt de regering, stappen te nemen teneinde Oekraïne staatsaanspra-kelijk te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

kst-33997-147 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 33 997, nr. 147


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.