Motie Amhaouch c.s. over eenmalig 5 miljoen euro voor een verhoging van de Nederlandse inschrijving in ESA-programma's - Ruimtevaartbeleid

Deze motie i is onder nr. 68 toegevoegd aan dossier 24446 - Ruimtevaartbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Ruimtevaartbeleid; Motie; Motie van het lid Amhaouch c.s. over eenmalig 5 miljoen euro voor een verhoging van de Nederlandse inschrijving in ESA-programma's
Document date 01-10-2019
Publication date 01-10-2019
Nummer KST2444668
Reference 24446, nr. 68
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

24 446

Ruimtevaartbeleid

Nr. 68

MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.

Voorgesteld 1 oktober 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de ruimtevaart ons land veel brengt, zoals werkgelegenheid via het Europese ruimtevaartcentrum ESTEC, met ruim 2.800 arbeidsplaatsen, een toekomstig innovatief verdienmodel en belangrijke sleutelposities bij de uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat;

constaterende dat in de Voorjaarsnota 2019 5 miljoen euro in 2019 aan de begroting wordt toegevoegd om een impuls te geven aan investeringen in sleuteltechnologieën en ruimtevaart maar deze middelen zich voor dit jaar niet meer laten inzetten voor sleuteltechnologieën;

verzoekt de regering, om deze 5 miljoen euro nu eenmalig in te zetten voor een verhoging van de Nederlandse inschrijving in ESA-programma's tijdens de ministeriële ESA-conferentie in november 2019, op basis van het prioriteitenkader uit de Nota Ruimtevaartbeleid 2019;

verzoekt de regering tevens, om in het verslag van de ESA-conferentie de Kamer te informeren over de inzet van deze 5 miljoen euro,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch Wiersma Van Eijs Bruins

kst-24446-68 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 24 446, nr. 68


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.