Motie Amhaouch c.s. over scenario's om de Nederlandse ruimtevaartambities beter vorm te geven - Ruimtevaartbeleid

Deze motie i is onder nr. 67 toegevoegd aan dossier 24446 - Ruimtevaartbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Ruimtevaartbeleid; Motie; Motie van het lid Amhaouch c.s. over scenario's om de Nederlandse ruimtevaartambities beter vorm te geven
Document date 01-10-2019
Publication date 01-10-2019
Nummer KST2444667
Reference 24446, nr. 67
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

24 446

Ruimtevaartbeleid

Nr. 67

MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.

Voorgesteld 1 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het NSO - dat is het Netherlands Space Office - in zijn advies over de inzet van het ruimtevaartbudget aangeeft dat Nederland weliswaar in de pas loopt met het ESA-budget, maar het budget als geheel beperkter is dan alle beleidsambities;

constaterende dat Nederland ten opzichte van andere, vergelijkbare ESA-lidstaten weinig inschrijft op optionele ESA-programma's;

overwegende dat de ruimtevaart ons land veel brengt, zoals werkgelegenheid via het Europese ruimtevaartcentrum ESTEC, met ruim 2.800 arbeidsplaatsen, een toekomstig innovatief verdienmodel en belangrijke sleutelposities bij de uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat;

overwegende dat het NSO oproept te investeren in de interdepartementale afstemming waarmee ten behoeve van de gezamenlijke departementale ruimtevaartbelangen, overleg en afstemming kan plaatsvinden om de verschillende doelen met ruimtevaart optimaal te kunnen benutten;

overwegende dat het NSO daarnaast oproept om de groei van de commerciële ruimtevaart in Nederland tot speerpunt te maken;

verzoekt de regering, om in het voorjaar van 2020 te komen tot een brede verkenning naar de toegevoegde waarde van ruimtevaarttechnologie binnen de departementen en hun gelieerde sectoren;

verzoekt de regering tevens, om in het voorjaar van 2020 te komen tot scenario's om beter vorm te geven aan de Nederlandse ambities,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

kst-24446-67 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Bruins Van Eijs Wiersma

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 24 446, nr. 67 2


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.