Motie Van Ojik over een centraal meldpunt voor Nederlandse Oeigoeren - China

Deze motie i is onder nr. 18 toegevoegd aan dossier 35207 - China.

1.

Kerngegevens

Officiële titel China; Motie; Motie van het lid Van Ojik over een centraal meldpunt voor Nederlandse Oeigoeren
Document date 30-09-2019
Publication date 30-09-2019
Nummer KST3520718
Reference 35207, nr. 18
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 207

China

Nr. 18

MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 september 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Oeigoerse diaspora in Nederland wordt geïntimideerd door de Chinese overheid, onder andere door te dreigen met het oppakken van familieleden in Xinjiang;

overwegende dat het volstrekt onacceptabel is dat Nederlandse burgers op deze manier worden geïntimideerd;

verzoekt de regering, om een centraal meldpunt in te stellen waar Nederlandse Oeigoeren hun verhaal kunnen doen, zodat de intimidatie-campagne beter in kaart kan worden gebracht en een inventarisatie kan worden gemaakt van verdwenen familieleden om vervolgens bij de Chinese autoriteiten aan te dringen op informatie over deze individuen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

kst-35207-18 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 207, nr. 18


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.