Motie Sjoerdsma c.s. over een onderzoek naar de optimale vormgeving van de Europese veiligheidsarchitectuur - Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

Deze motie i is onder nr. 7 toegevoegd aan dossier 35189 - Initiatiefnota over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen; Motie; Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een onderzoek naar de optimale vormgeving van de Europese veiligheidsarchitectuur
Document date 23-09-2019
Publication date 23-09-2019
Nummer KST351897
Reference 35189, nr. 7
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 189

Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

Nr. 7

MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 23 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland en Europa worden geconfronteerd met een snel veranderende en verslechterende veiligheidsomgeving;

constaterende dat Europa de ambitie heeft meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen veiligheid en daarin complementair wil zijn aan de NAVO;

overwegende dat het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU volop in ontwikkeling is;

verzoekt de regering, om onderzoek te laten doen door een onafhankelijk adviesorgaan naar de optimale vormgeving van de Europese veiligheids-architectuur en de optimale taakverdeling tussen de NAVO en de EU,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Belhaj

Kerstens

kst-35189-7 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 189, nr. 7


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.