Gezamenlijke persverklaring van commissaris Věra Jourová en minister van Handel Wilbur Ross over de derde jaarlijkse evaluatie van de werking van het EU-VS-privacyschild - EU monitor

EU monitor
Saturday, May 30, 2020
calendar

Gezamenlijke persverklaring van commissaris Věra Jourová en minister van Handel Wilbur Ross over de derde jaarlijkse evaluatie van de werking van het EU-VS-privacyschild

Source: European Commission (EC) i, published on Friday, September 13 2019.

De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross en de EU-commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid Věra Jourová i hebben vandaag de volgende verklaring afgelegd naar aanleiding van de derde gezamenlijke jaarlijkse evaluatie van het EU-VS-privacyschild:

Op 12 en 13 september zijn hoge ambtenaren van de Amerikaanse overheid, de Europese Commissie i en de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU op uitnodiging van het Amerikaanse ministerie van Handel in Washington samengekomen om het EU-VS-privacyschildkader te evalueren. Het is de derde keer op rij dat een dergelijke jaarlijkse evaluatie plaatsvindt. Het feit dat zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie hooggeplaatste deelnemers uit diverse sectoren hebben afgevaardigd, geeft blijk van de jarenlange inzet van beide partijen voor het kader.

Tijdens de evaluatiebesprekingen kwamen alle aspecten van de werking van het privacyschildkader aan de orde - van beheer en handhaving van het kader tot bredere juridische ontwikkelingen in de VS op het gebied van de bescherming van commerciële gegevens en de toegang tot gegevens met betrekking tot de nationale veiligheid. Zowel deelnemers aan het privacyschild als belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld leverden nuttige bijdragen.

Het privacyschild zorgt ervoor dat de deelnemende ondernemingen en de betrokken overheidsinstanties een hoog niveau van bescherming waarborgen voor de persoonsgegevens van EU-burgers. Sinds de invoering van het kader op 1 augustus 2016 hebben meer dan 5 000 bedrijven publieke en juridisch afdwingbare toezeggingen gedaan om de gegevens die overeenkomstig de privacyschildbeginselen vanuit de EU zijn doorgegeven, te beschermen. De snelle en aanhoudende uitbreiding van het programma toont aan dat het privacyschild van essentieel belang is voor de bescherming van persoonsgegevens en voor de economische relatie tussen de Verenigde Staten en Europa (die een waarde van 7,1 biljoen dollar vertegenwoordigt).

De benoeming van een aantal Amerikaanse topfunctionarissen met bevoegdheden op het gebied van het privacyschild stemde zowel de EU als de VS tevreden. De Senaat heeft groen licht gegeven voor de benoeming van twee extra leden in de onafhankelijke, uit de twee politieke partijen samengestelde Privacy and Civil Liberties Oversight Board, en voor de benoeming van Keith Krach, die in zijn hoedanigheid van staatssecretaris bij het ministerie van Buitenlandse Zaken fungeert als ombudsman voor het privacyschild.

De ambtenaren van zowel de EU als de VS onderstreepten dat het voor de bescherming van de burger en het vertrouwen in de digitale economie noodzakelijk is dat de privacyregels op een strikte en geloofwaardige manier worden gehandhaafd. Zoals bepaald in het kader, zal de certificering van ondernemingen die niet aan de strenge gegevensbeschermingsvereisten van het privacyschildkader voldoen, door het ministerie van Handel worden ingetrokken.

Om het evaluatieproces van dit jaar af te ronden, zal de Europese Commissie een verslag over de werking van het privacyschild publiceren.

Chronologisch overzicht

Sinds 1 augustus 2016 beschermt het EU-VS-privacyschild de persoonsgegevens die vanuit de EU naar de VS worden doorgegeven voor commerciële doeleinden. Het biedt ook juridische duidelijkheid voor bedrijven die afhankelijk zijn van de doorgifte van persoonsgegevens naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Meer dan 5 000 bedrijven zijn inmiddels gecertificeerd in het kader van het privacyschild en zijn dus de verbintenis aangegaan de vereisten inzake gegevensbescherming in acht te nemen.

Zoals bij de start van het EU-VS-privacyschild is overeengekomen, wordt jaarlijks geëvalueerd of het schild nog steeds een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgt. Op 12 september 2019 heeft Commissaris van Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid Věra Jourová samen met de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross het startsein gegeven voor de besprekingen over de derde evaluatie van het EU-VS-privacyschild. De verslagen over de eerste en de tweede evaluatie zijn hier te vinden. Het verslag over de derde evaluatie zal in een later stadium beschikbaar worden gesteld.

STATEMENT/19/5563

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail