Maidenspeech Kamerlid Wytske de Pater - EU monitor

EU monitor
Thursday, June 4, 2020
calendar

Maidenspeech Kamerlid Wytske de Pater

Source: Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, published on Thursday, September 12 2019.

Kamerlid Wytske de Pater heeft woensdagavond haar maidenspeech gehouden. Haar eerste speech in de Tweede Kamer ging over de problematiek bij het CBR.

Voorzitter, het is een eer hier te mogen staan.

Voorzitter ik was acht jaar oud toen we met het gezin vanuit Scheveningen vertrokken met de boot naar Engeland. Niet voor een vakantie. Maar om te emigreren. Ik kende het land niet, ik kende de taal niet. Maar ik had er zin in. Ik herinner me nog dat ik uit het patrijspoortje naar buiten keek en de Engelse kust zag liggen. ‘Mijn nieuwe thuis’. De eerste dag op school was bijzonder. In de pauze liep de hele school uit om naar dat nieuwe meisje uit het buitenland te kijken. Ik was maar op het klimrek gaan zitten zodat ik het allemaal een beetje kon beschouwen. Er kwamen kindjes naast me zitten die me hielpen en me aan de hand meenamen.

Ik leerde de taal. Maar naast de taal leerde ik iets veel belangrijkers. Ik maakte ook kennis

met andere gewoontes, tradities en normen. Vrienden en vriendinnen die hele andere dingen meekregen dan die ik thuis meekreeg. Van sommige dingen was ik ronduit verbaasd omdat die anders waren dan ik had meegekregen. Dat wilde ik begrijpen. Ik leerde vragen te stellen. Veel ‘waarom’ vragen en altijd zonder oordeel. Want als ik aan het begin al een oordeel had, merkte dat ik het niet kon begrijpen, dan kwam ik in een discussie van gelijk krijgen. Of van goed en fout. Door de goede vragen te stellen, lukte het mij steeds vaker om een verbinding te leggen tussen die twee werelden en zo werden beide werelden mijn thuis.

Het heeft me twee dingen geleerd. Ten eerste om altijd kritisch te kijken naar ‘waarom’ iets eigenlijk gebeurt of tot stand is gekomen.

Ten tweede om niet te snel te oordelen en de vraag achter de vraag te stellen om zo aannames te toetsen en te ontdekken hoe je kan verbinden. Zo bouw je samen verder.

Voorzitter en dan nu het CBR. Een rijbewijs is zoveel meer dan een plastic roze pasje. Een rijbewijs is een sleutel tot zelfstandigheid. Een rijbewijs is voor het overgrote deel van Nederlanders cruciaal om mee te doen aan de samenleving.

Voorzitter ik kijk met verbazing naar dit dossier. Als dat kleine meisje dat is aangekomen in het vreemde land. Het lijkt me niet zo moeilijk: rijbewijs aanvragen bij overheid. Overheid geeft rijbewijs uit. Maar blijkbaar gaat dit mis. En het gaat ook goed mis. Veel mensen zitten nu in onzekerheid of hun rijbewijs op tijd verlengd wordt.

Voorzitter, De coulance regeling gaat gelukkig voor een hele grote groep mensen uitkomst bieden. 80 000 Nederlanders hebben er direct baat bij. Daar is het CDA blij mee. Maar elke dag dat je geen rijbewijs hebt telt. Waarom kan het niet eerder dan 1 december? Uit de brief van de Minister begrijp ik dat er ‘een vinkje’ moet worden ingebouwd in het ICT systeem en dat er tot die tijd niets kan gebeuren. Ook hier weer mijn verbazing. Dat lijkt mij niet zo moeilijk en dat moet toch sneller kunnen? Waar kan het proces versneld worden? De kamer heeft uitgesproken dit 31 oktober in te willen laten gaan. Is de Minister zich bereid hiervoor in te spannen.

Voorzitter, Afspraak is afspraak en als je je als overheid niet aan de afspraak houdt is het wel zo netjes dat jij diegene bent die de gedupeerde tegemoet komt.

Voorzitter, Het CDA vraagt de Minister om voor de begrotingsbehandeling van I&W te komen voor een passende compensatie voor de mensen die door de lange wachttijden zonder rijbewijs zitten. Aanvullend op de declaratie mogelijkheden die er nu al zijn.

We hebben als kamer gevraagd het SWOV gevraagd opties voor mogelijke stelselwijzigingen in beeld te brengen. De Minister geeft in haar brief aan dat het SWOV in oktober met een onderzoeksopzet kan komen. Wanneer is het onderzoek klaar? Kan de Minister een tijdspad aangeven?

Voorzitter,De Minister geeft in het rapport van gisteravond aan dat alles zo gaat in het positieve geval in de zomer van 2020 de wachtrijen bij het CBR weggewerkt te hebben en in het slechtste geval pas over 2 jaar. Dat is toch niet uit te leggen?

Mijn grote vraag aan de Minister: legt zij zich neer bij deze ambitie? Of gaat ze er voor vechten dit eerder te halen? Dus voor februari van 2020 iedereen op tijd zijn rijbewijs?

En als de Minister zich hier voor gaat inspannen? Hoe ziet dat pad er uit? Waar kan ze nog aanscherpen?

Voorzitter, deze zomer heeft de Minister aangekondigd dat de vaarbewijzen van de binnenvaart nu ook via het CBR geregeld gaan worden. Tot nu toe werd dat door een organisatie gedaan waar geen enkele problemen zijn. Is dit wel verstandig? Kan de Minister dit terug draaien? Kan de Minister toezeggen dat dit vlekkeloos gaat verlopen en dat hier geen vertragingen komen?

Voorzitter, ik begrijp dat als een Kamerlid de Kamer verlaat er gememoreerd wordt aan de maidenspeech. Ik hoop van harte dat als ik de Kamer verlaat dat de wachtrijen bij het CBR zijn opgelost en dat iedereen op tijd zijn rijbewijs krijgt.