Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen, Den Haag - EU monitor

EU monitor
Tuesday, October 15, 2019
calendar
Troelstrazaal Tweede Kamer
date September 23, 2019 14:00 - 17:00
city Den Haag
location Troelstrazaal (TROZ)†i Show location
room Troelstrazaal (TROZ)†i
accessibility public meeting
organisation Defence (DEF)†i

herziene convocatie vanwege toevoeging agendapunt.

spreektijden in minuten: VVD 11, PVV 8, CDA 8, D66 8, GroenLinks 6, SP 6, PvdA 5, ChistenUnie 4, PvdD 4, 50Plus 4, SGP 3, DENK 3, FvD 3, Lid Van Kooten-Arissen 2.

 • Reactie op de initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (Kamerstuk 35189†i)

  Te behandelen:

  35189†i-5†i Brief regering d.d. 24 mei 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieReactie op de initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

  Besluit: Behandeld.

  35189†i-5†i Reactie op de initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

 • Beantwoording vragen commissie over de Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (Kamerstuk 35189†i-1†i)

  Te behandelen:

  35189†i-4†i Brief van lid/fractie/commissie d.d. 30 augustus 2019 - S. Belhaj, Tweede KamerlidBeantwoording vragen commissie over de Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

  Besluit: Behandeld.

  35189†i-4†i Lijst van vragen en antwoorden over de Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

 • Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  35189†i-6†i Motie d.d. 23 september 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede KamerlidMotie van het lid Sjoerdsma c.s. over een interparlementair netwerk van standing committees

  Besluit: Ingediend.

  35189†i-6†i Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een interparlementair netwerk van standing committees

  35189†i-7†i Motie d.d. 23 september 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede KamerlidMotie van het lid Sjoerdsma c.s. over een onderzoek naar de optimale vormgeving van de Europese veiligheidsarchitectuur

  Besluit: Ingediend.

  35189†i-7†i Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een onderzoek naar de optimale vormgeving van de Europese veiligheidsarchitectuur

  35189†i-8†i Motie d.d. 23 september 2019 - L.I. Diks, Tweede KamerlidMotie van het lid Diks over een analyse van de Europese defensiecapaciteit

  Besluit: Ingediend.

  35189†i-8†i Motie van het lid Diks over een analyse van de Europese defensiecapaciteit

Bijlagen


1.

More about...