Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen, Den Haag - EU monitor

EU monitor
Thursday, June 4, 2020
calendar

Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen, Den Haag

Troelstrazaal Tweede Kamer
date September 23, 2019 14:00 - 17:00
city Den Haag
location Troelstrazaal (TROZ) i Show location
room Troelstrazaal (TROZ) i
accessibility public meeting
organisation Defence (DEF) i

herziene convocatie vanwege toevoeging agendapunt.

spreektijden in minuten: VVD 11, PVV 8, CDA 8, D66 8, GroenLinks 6, SP 6, PvdA 5, ChistenUnie 4, PvdD 4, 50Plus 4, SGP 3, DENK 3, FvD 3, Lid Van Kooten-Arissen 2.

 • Reactie op de initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (Kamerstuk 35189 i)

  Te behandelen:

  35189 i-i Brief regering d.d. 24 mei 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieReactie op de initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

  Besluit: Behandeld.

  35189 i-i Reactie op de initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

 • Beantwoording vragen commissie over de Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (Kamerstuk 35189 i-i)

  Te behandelen:

  35189 i-i Brief van lid/fractie/commissie d.d. 30 augustus 2019 - S. Belhaj, Tweede KamerlidBeantwoording vragen commissie over de Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

  Besluit: Behandeld.

  35189 i-i Lijst van vragen en antwoorden over de Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

 • Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  35189 i-i Motie d.d. 23 september 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede KamerlidMotie van het lid Sjoerdsma c.s. over een interparlementair netwerk van standing committees

  Besluit: Ingediend.

  35189 i-i Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een interparlementair netwerk van standing committees

  35189 i-i Motie d.d. 23 september 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede KamerlidMotie van het lid Sjoerdsma c.s. over een onderzoek naar de optimale vormgeving van de Europese veiligheidsarchitectuur

  Besluit: Ingediend.

  35189 i-i Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een onderzoek naar de optimale vormgeving van de Europese veiligheidsarchitectuur

  35189 i-i Motie d.d. 23 september 2019 - L.I. Diks, Tweede KamerlidMotie van het lid Diks over een analyse van de Europese defensiecapaciteit

  Besluit: Ingediend.

  35189 i-i Motie van het lid Diks over een analyse van de Europese defensiecapaciteit

Bijlagen


1.

More about...