Het politieke jaar is weer begonnen! - EU monitor

EU monitor
Tuesday, October 15, 2019
calendar
Source: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)†i, published on Tuesday, September 3 2019.

Vandaag beginnen de eerste debatten weer na het zomerreces en dus ook de eerste fractievergadering. Genoeg om over te vergaderen! Door veranderingen in de samenstelling van de fractie is er een nieuwe portefeuilleverdeling. Bekijk hier de nieuwe verdeling.

Prinsjesdag

Ook de voorbereidingen voor Prinsjesdag zijn in volle gang waarbij het regeringsbeleid voor het komende jaar gepresenteerd wordt. Dit vindt plaats op de derde dinsdag in september. Hierna wordt er tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gediscussieerd over deze plannen. Houd onze website en socials in de gaten om alles te volgen rondom Prinsjesdag 2019.