Meeting: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Brussels

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
date December 2, 2019 15:00 - 18:30
city Brussels, Belgium
location József Antall building (JAN) i Show location
room 2Q2
organisation Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) i

15.00 - 18.30 uur

15.00 - 17.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren van 6 november en 25 november 2019
 • 4. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

ENVI/9/01588

 • 5. 
  Vaststelling van een kader voor het vergemakkelijken van duurzame investeringen (ECON-ENVI (CJ36))
 • 6. 
  Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)
 • 7. 
  Minimumeisen voor hergebruik van water
 • 8. 
  Gedachtewisseling met Bjørn Hansen (uitvoerend directeur ECHA)
 • 9. 
  Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: Gedelegeerde handeling betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels - titaandioxide

ENVI/9/01877

 

Rapporteur:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 Behandeling ontwerpresolutie

 • 10. 
  Bezwaar op grond van artikel 112: Invoer van voeder voor gezelschapsdieren uit Saudi-Arabië

ENVI/9/01817

2019/2914(RSP)

 

Rapporteur:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Behandeling ontwerpresolutie

 • 11. 
  Bezwaar op grond van artikel 112: vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima (D063901)

ENVI/9/01714

2019/2913(RSP)

 

Rapporteur:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Behandeling ontwerpresolutie

 • 12. 
  Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl en pyraclostrobine (D064213-01)

ENVI/9/01882

2019/2925(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Eleonora Evi (NI)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Behandeling ontwerpresolutie

17.00 - 18.30 uur

Met gesloten deuren

 • 13. 
  Coördinatorenvergadering

1.

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)

The Parliamentary Committee on Environment, Public Health and Food Safety is responsible for:

2.

More about...

3.

More info