De Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekenen akkoord over de invoer van hormoonvrij rundvlees - EU monitor

EU monitor
Monday, June 1, 2020
calendar

De Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekenen akkoord over de invoer van hormoonvrij rundvlees

Source: European Commission (EC) i, published on Friday, August 2 2019.

De Europese Unie i en de Verenigde Staten, respectievelijk vertegenwoordigd door Stavros Lambrinidis, de ambassadeur van de EU bij de Verenigde Staten, en Jani Raappana, plaatsvervangend hoofd van de missie, in naam van het Finse voorzitterschap van de Raad van de EU, en de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer, hebben vandaag in Washington DC een overeenkomst ondertekend ter herziening van de toepassing van een bestaand quotum voor de invoer van hormoonvrij rundvlees in de EU.

Dit is weerom een concreet resultaat van de samenwerking die voortspruit uit de gezamenlijke verklaring van voorzitter Juncker en president Trump van juli 2018 tot vaststelling van een positieve bilaterale handelsagenda tussen de EU en de VS.

In 2009 hebben de EU en de VS een memorandum van overeenstemming afgesloten, dat in 2014 is herzien, als oplossing voor een langdurig geschil in de Wereldhandelsorganisatie i (WTO) met betrekking tot het gebruik van bepaalde groeibevorderende hormonen bij de productie van rundvlees. In het kader van de overeenkomst heeft de EU een quotum van 45 000 ton niet met hormonen behandeld rundvlees geopend voor in aanmerking komende leveranciers, waaronder de Verenigde Staten.

De vandaag ondertekende overeenkomst is volledig in overeenstemming met de WTO-regels en bepaalt dat 35 000 ton van dit quotum nu geleidelijk aan, over een periode van 7 jaar, aan de VS wordt toegewezen; de resterende hoeveelheid blijft beschikbaar voor alle andere exporteurs.

De totale grootte van het in 2009 geopende quotum blijft ongewijzigd, net als de kwaliteit en de veiligheid van in de EU ingevoerd rundvlees, dat blijft voldoen aan de hoge Europese normen.

De overeenkomst is onderhandeld op basis van een mandaat van de EU-lidstaten en op 15 juli 2019 in de Raad door hen goedgekeurd. De Raad legt de overeenkomst nu ter formele goedkeuring voor aan het Europees Parlement, zodat deze in de nabije toekomst in werking kan treden.

Meer informatie

The European Union and the United States reach an agreement on imports of hormone-free beef

Handel tussen EU en VS: aanbeveling van de Europese Commissie om langlopend WTO-geschil bij te leggen

European Commission welcomes Member States' support to settle WTO dispute with the United States

IP/19/5010

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail