Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels - EU monitor

EU monitor
Saturday, August 8, 2020
calendar

Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
date November 21, 2019 09:00 - 17:30
city Brussels, Belgium
location József Antall building (JAN) i Show location
room 2Q2
organisation Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) i

9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

(inclusief goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 214, zie de feedbacknota van de coördinatoren van de vergadering van 6 november 2019)

ER ZIJ OP GEWEZEN DAT ALLE TIJDSBLOKKEN INDICATIEF ZIJN EN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING KUNNEN VERANDEREN.

9.00 - 11.30 uur

Gezamenlijke behandeling met de Subcommissie mensenrechten (DROI) en de Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden (DMAG)

 • 3. 
  De situatie van migranten in Libië tegen de achtergrond van de algemene situatie in het land

LIBE/9/01834

 Presentatie door de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

 Presentatie door vertegenwoordigers van DG HOME/DG NEAR, Europese Commissie

 • 4. 
  De situatie van migranten in detentiecentra in Libië en migranten die door de Libische kustwacht worden teruggebracht - mogelijke oplossingen?

LIBE/9/01837

 Presentatie door Annabelle Roig Granjon, senior medewerker externe betrekkingen, Global Issues Unit, Regional Representation for EU Affairs (RREUA) van het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR)

 Presentatie door Ola Henrikson, regionaal directeur voor de EER, EU en NAVO, Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

 Presentatie door Ellen van der Velden, senior operationeel adviseur inzake Libië, voormalig hoofd van de missie in Libië, Artsen zonder Grenzen

 Presentatie door Imogen Sudbery, directeur beleid en belangenbehartiging Europa/hoofd van het kantoor van het Internationale Rescue Committee (IRC) in Brussel

11.30 - 12.30 uur

 • 5. 
  Verlenging van het mandaat van EUNAVFOR MED operation SOPHIA tot 31 maart 2020

LIBE/9/01829

 Gedachtewisseling met de Europese Dienst voor extern optreden

14.00 - 14.45 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 6. 
  Gedelegeerde verordening (EU) …/... van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa

LIBE/9/01838

 • 7. 
  Gedelegeerde verordening (EU) …/... van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie

LIBE/9/01839

 Presentatie door Olivier Onidi, adjunct-directeur-generaal, DG HOME, Europese Commissie

14.45 - 15.45 uur

 • 8. 
  Verslag over het 5e Europees Migratieforum - "Van mondiale tot lokale governance van migratie: de rol van lokale overheden en het maatschappelijk middenveld bij migratiebeheer en het zorgen voor veilige en reguliere toegangsroutes tot de EU"

LIBE/9/01832

 Presentatie door leden van het bestuur van het Europees migratieforum: Cristian Pirvulescu (EESC), Adem Kumcu (UNITEE) en Rossella Nicoletti (EUROCITIES)

15.45 - 16.30 uur

 • 9. 
  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Gegevensbeschermingsregels als basis voor vertrouwen in de EU en daarbuiten - een inventarisatie

COM(2019)0374

 • 10. 
  Presentatie door de Commissie

16.30 - 17.30 uur

Eventueel

 • 11. 
  Follow-up in de Raad van het met redenen omkleed voorstel van het Parlement krachtens artikel 7, lid 1, VEU betreffende de rechtsstaat in Hongarije

LIBE/9/01840

 Presentatie door het Fins voorzitterschap over de eerste hoorzitting in de Raad Algemene Zaken van 16 september 2019

 • 12. 
  Rondvraag
 • 13. 
  Volgende vergaderingen

 25 november 2019, 19.30 - 22.30 uur (Straatsburg)

 26 november 2019, 10.00 - 10.30 uur (Straatsburg)


1.

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)

The Parliamentary Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is responsible for:

 • 1. 
  The protection within the territory of the Union of citizens' rights, human rights and fundamental rights, including the protection of minorities, as laid down in the Treaties and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info