Meeting: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Brussels - EU monitor

EU monitor
Friday, August 14, 2020
calendar

Meeting: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Brussels

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
date November 7, 2019 09:00 - 12:30
city Brussels, Strasbourg, Belgium
location József Antall building (JAN) i Show location
room 4Q2
organisation Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) i

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

9.00 - 12.30 uur

 • 27. 
  Gedachtewisseling over CORSIA - Update van de Algemene Vergadering van ICAO
 • 28. 
  Presentatie van de verantwoordelijkheden en activiteiten van volgende agentschappen onder de bevoegdheid van ENVI:
 • 29. 
  het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
 • 30. 
  het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
 • 31. 
  de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
 • 32. 
  het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
 • 33. 
  het Europees Milieuagentschap (EEA)
 • 34. 
  Zie afzonderlijk programma
 • 35. 
  Gedachtewisseling met de Commissie over het werk en het mandaat van het directoraat Gezondheid en Voedselaudits van DG SANTE
 • 36. 
  Rondvraag
 • 37. 
  Volgende vergaderingen

 2-3 december 2019 (Brussel)


1.

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)

The Parliamentary Committee on Environment, Public Health and Food Safety is responsible for:

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info