Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels - EU monitor

EU monitor
Sunday, July 12, 2020
calendar

Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
date October 14, 2019 15:00 - 18:30
city Brussels, Belgium
location József Antall building (JAN) i Show location
room 4Q2
organisation Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) i

15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

15.00 - 15.30 uur

 • 3. 
  Europese grens- en kustwacht

LIBE/8/14600

 

Rapporteur:

 

Roberta Metsola (PPE)

LA - GEDA/A/(2019)003064

 • 4. 
  Onderzoek van een corrigendum

15.30 - 16.30 uur

 • 5. 
  Stand van zaken betreffende actuele kwesties op het gebied van justitie en binnenlandse zaken

LIBE/9/01559

 Gedachtewisseling met het Raadsvoorzitterschap en met de Commissie

16.30 - 17.15 uur

Met gesloten deuren

 • 6. 
  Het EU-VS-privacyschild

LIBE/9/01506

 Presentatie door Tiina Astola, directeur-generaal Justitie en Consumenten, van de derde jaarlijkse gezamenlijke evaluatie, Europese Commissie

17.15 - 18.15 uur

Gezamenlijke behandeling

Met gesloten deuren

 • 7. 
  Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan over de overdracht en het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens)
 • 8. 
  Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische dienst Douane en grensbescherming
 • 9. 
  Overeenkomst tussen Canada en de Europese Unie inzake de doorgifte en verwerking van gegevens uit het Passenger Name Record

LIBE/9/00072

*** 2013/0250(NLE) 12652/2013 - C8-0089/2014

 

Rapporteur:

 

Sophia in 't Veld (Renew)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET

   
 

TRAN

   

 Presentatie door Olivier Onidi, adjunct-directeur-generaal voor Migratie en Binnenlandse Zaken, Europese Commissie

 • 10. 
  Rondvraag
 • 11. 
  Volgende vergaderingen

 21 oktober 2019, 19.30 - 21.00 uur (Straatsburg)

 6 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.00 uur (Brussel)


1.

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)

The Parliamentary Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is responsible for:

 • 1. 
  The protection within the territory of the Union of citizens' rights, human rights and fundamental rights, including the protection of minorities, as laid down in the Treaties and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info