Meeting: Committee on Industry, Research and Energy, Brussels - EU monitor

EU monitor
Saturday, May 30, 2020
calendar

Meeting: Committee on Industry, Research and Energy, Brussels

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
date September 25, 2019 09:00 - 18:30
city Brussels, Belgium
location Paul-Henri Spaak building (PHS) i Show location
room P3C050
organisation Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) i

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

9.00 - 10.00 uur

Met gesloten deuren

 • 1. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

10.00 - 12.30 uur

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren van 3 september 2019
 • 5. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 2-3 september 2019 PV - PE641.070v01-00

*** Elektronische stemming ***

 • 6. 
  Oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

ITRE/9/01206

***I 2018/0328(COD) COM(2018)0630 - C8-0404/2018

 

Rapporteur:

 

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ITRE

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 7. 
  Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 - C8-0190/2018

 

Rapporteur:

 

Michał Boni

 

Bevoegd:

 

ITRE

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 8. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

ITRE/9/00548

2019/2028(BUD) 11734/2019 - C9-0119/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA - PE639.655v01-00

AM - PE641.091v01-00

AB - PE640.624v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT - PE639.763v02-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 5 september 2019, 12.00 uur

 • 9. 
  De VN-klimaatconferentie van 2019 in Santiago, Chili (COP25)

ITRE/9/01228

 

Rapporteur:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm (nog te bevestigen)

*** Einde elektronische stemming ***

 • 10. 
  Presentatie van de studie van de beleidsondersteunende afdeling over "How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy" door dr. Julie Pellegrin
 • 11. 
  Presentatie van de STOA-studie over "Galileo Satellite Navigation System: Space applications on earth" door dr. ing. Ulf Bestmann

* * *

14.30 - 17.30 uur

 • 12. 
  Presentatie van de EU-ruimteprogramma's als "facilitators" voor beleid op het mandaatsterrein van ITRE
 • 13. 
  aanvullende informatie in bijlage I
 • 14. 
  Presentatie van het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer "Wind and solar power for electricity generation"
 • 15. 
  Presentatie door de Commissie van het rapport over de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de programma's voor nucleaire ontmanteling voor Bulgarije, Litouwen en Slowakije
 • 16. 
  Rondvraag
 • 17. 
  Volgende vergaderingen

 7-8 oktober 2019 (Brussel)

* * *

17.30 - 18.30 uur

Met gesloten deuren

 • 18. 
  Coördinatorenvergadering

1.

Committee on Industry, Research and Energy (ITRE)

The Parliamentary Committee on Industry, Research and Energy is responsible for:

 • 1. 
  The Union's industrial policy and the application of new technologies, including measures relating to SMEs

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info