Vragen en antwoorden: Europese Commissie maakt de winnaar van de Loi 130-architectuurwedstrijd bekend

Source: European Commission (EC) i, published on Wednesday, July 10 2019.

De Commissie heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van een architectuurwedstrijd die in het voorjaar van 2018 was opgezet om de beste oplossing te vinden om een deel van de verouderde kantoren in de Europese wijk te vervangen. De winnaar is een consortium van vijf bedrijven die zijn gespecialiseerd in architecten- en ingenieursdiensten: RAFAEL DE LA-HOZ ARQUITECTOS, Spanje (teamleider); Perkins+Will UK Limited, VK; Latz + Partner Landscape Architecture Urban Planning, Duitsland; TECNICA Y PROYECTOS S.A., Spanje; en MC2 ESTUDIO DE INGENIERIA S.L.U., Spanje.

De tweede prijs gaat naar het consortium 2PORTZAMPARC, Frankrijk (teamleider); Florence Mercier Paysagiste, Frankrijk; en ARTELIA Bâtiment & Industrie, Frankrijk.

De derde prijs werd toegekend aan BURO II & ARCHI+I / B2Ai, België (teamleider); C.F. Møller Danmark A/S, Denemarken; DELVA Landscape Architects, Nederland; en VK Engineering, België.

Wat is de visie achter het project Loi-130?

De Europese Commissie probeert voortdurend efficiënter te functioneren, zoveel mogelijk kosten te besparen en milieuvriendelijk te werken. Daarnaast ondersteunt de Commissie de pogingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de Europese wijk aantrekkelijker te maken voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt. Via het Loi 130-project, dat in nauw overleg met de Brusselse autoriteiten wordt ontwikkeld, speelt de Commissie haar rol op dit punt.

Het idee achter het Loi 130-project is een toekomstgerichte, innovatieve, duurzame en kostenefficiënte oplossing te vinden om de verouderde kantoren van de Commissie aan de Wetstraat 130 te vervangen. Het is de bedoeling dat de nieuwe gebouwen een combinatie bieden van kantoren en faciliteiten voor een groter publiek, zoals restaurants, winkels en openbare groene ruimten. Het project wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt en meer bezoekers en inwoners van Brussel naar dit deel van de stad lokken.

Hoe past dit project bij de inspanningen van de Brusselse autoriteiten om de Europese wijk aantrekkelijker te maken voor wie er werkt, woont of op bezoek komt?

In 2008 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een masterplan aangenomen om een nieuwe impuls te geven aan de Europese wijk. Het Gewest organiseerde vervolgens een stadsplanningswedstrijd die resulteerde in het Stadsproject Wet. In het project wordt gestalte gegeven aan de visie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de Europese wijk aantrekkelijker te maken om er te wonen, te werken of op bezoek te komen.

De Loi 130-architectuurwedstrijd beoogt een oplossing te vinden om de oudste Commissiegebouwen in de wijk te vernieuwen, overeenkomstig de visie van het Stadsproject Wet. De wedstrijd werd georganiseerd in nauwe samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Commissie zal de samenwerking met de Brusselse en Belgische autoriteiten in de volgende stadia voortzetten.http://www.adt-ato.brussels/nl/strategische-zones/europese-wijk/stadsproject-wet

Waar precies wordt het nieuwe complex gebouwd?

De nieuwe gebouwen van het Loi 130-project maken deel uit van het Stadsproject Wet en worden gebouwd op een perceel tussen de Wetstraat, de Etterbeeksesteenweg, de Jozef II-straat en de Spastraat.

Hoeveel zal dit project kosten?

In dit stadium is het moeilijk een precieze kostenraming te maken. Uit een eerste raming blijkt dat personeel en functies in moderne en efficiëntere gebouwen concentreren goedkoper is dan bestaande gebouwen renoveren of elders in de Europese wijk andere kantoren huren.

Wat is de volgende stap?

Nu de wedstrijd voorbij is, moet het voorbereidende werk beginnen. Dit omvat de onderhandelingen over het dienstencontract met de winnaar van de eerste prijs, waarbij het ontwerp in detail wordt uitgewerkt en alle noodzakelijke bouwvergunningen worden aangevraagd.

Wanneer zullen de bouwwerkzaamheden beginnen en wanneer zullen deze naar verwachting worden afgerond?

De eerste fase van de werkzaamheden, aan de Etterbeeksesteenweg, zal naar verwachting in 2025 van start gaan. Zodra de eerste fase is voltooid, kan de tweede fase, aan de Spastraat, worden aangevat. Het hele complex moet tegen 2035 klaar zijn.

Hoe werd tijdens de wedstrijd een eerlijk en onpartijdig selectieproces gegarandeerd?

De Europese Commissie heeft de Loi 130-architectuurwedstrijd georganiseerd om het best mogelijke project te selecteren dat aan haar behoeften beantwoordt en dat past bij het ontwikkelingsplan voor de vernieuwing van de Europese wijk dat door het Brussels Hoofdstedelijk gewest is opgesteld (Stadsproject Wet). Om een eerlijke procedure te garanderen heeft de Commissie de internationaal erkende normen van de Internationale Unie van Architecten (UIA/Unesco) gevolgd - de enige organisatie die architecten uit de hele wereld vertegenwoordigt - die zich ook formeel achter de wedstrijd heeft geschaard. Overeenkomstig deze normen werd bijvoorbeeld de identiteit van de deelnemers pas bekendgemaakt nadat de jury had bepaald wie de winnaars zijn.

De jury bestond uit gerenommeerde architecten en ingenieurs, naast vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Door de samenstelling van de jury konden technische expertise op het betrokken gebied en grondige kennis van het functioneren van de EU-instellingen en het Gewest worden samengebracht om te garanderen dat de beste projecten werden geselecteerd.

De volgende architecten en ingenieurs hebben deelgenomen aan de vergaderingen van de jury: Olivier Bastin, architect (België); Peter Benuska, bouwmeester van de Europese Commissie; Paul van Bergen, ingenieur (Nederland); Kristiaan Borret, bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Brian Cody, ingenieur (Ierland); Almut Gruentuch-Ernst, architect (Duitsland); Dominique Lyon, architect en UIA-vertegenwoordiger (Frankrijk); en Monica von Schmalensee, architect (Zweden).

Meer informatie:

MEMO/19/3890

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail