VERTROUWELIJK: Europese Commissie maakt de winnaar van de architectuurwedstrijd voor gebouw "Loi 130" bekend - EU monitor

EU monitor
Wednesday, July 15, 2020
calendar

VERTROUWELIJK: Europese Commissie maakt de winnaar van de architectuurwedstrijd voor gebouw "Loi 130" bekend

Source: European Commission (EC) i, published on Wednesday, July 10 2019.

Vandaag heeft de Commissie de resultaten bekendgemaakt van de architectuurwedstrijd die zij in het voorjaar van 2018 uitschreef om de beste oplossing te vinden om een deel van haar verouderende kantoorbestand in de Europese wijk te vervangen. De winnaar is een consortium van vijf bureaus die gespecialiseerd zijn in architectuur en ingenieursdiensten: RAFAEL DE LA-HOZ ARQUITECTOS, Spanje (teamleider); Perkins+Will UK Limited, Verenigd Koninkrijk; Latz + Partner Landscape Architecture Urban Planning, Duitsland; TECNICA Y PROYECTOS S.A., Spanje; en MC2 ESTUDIO DE INGENIERIA S.L.U., Spanje.

Commissaris Oettinger, bevoegd voor begroting en personeelszaken: "Ik feliciteer de winnaars van onze eerste internationale architectuurwedstrijd in Brussel. Het winnende ontwerp biedt degelijke, innovatieve, efficiënte en toekomstgerichte oplossingen voor onze oude gebouwen op de locatie Wetstraat 130."

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: "We zijn erg blij met de uitkomst van de wedstrijd. Dankzij de constructieve samenwerking tussen de Europese Commissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft deze toonaangevende wedstrijd een project opgeleverd dat een mijlpaal zal vormen in ons eigen Stadsproject Wet, waarmee gezocht wordt naar duurzame, energiezuinige oplossingen voor de renovatie van de Europese wijk in Brussel."

Architect Monica von Schmalensee, die samen met commissaris Oettinger de jury voorzat: "Deze complexe en uitdagende wedstrijd voldeed architecturaal aan zeer hoge normen met drie innovatieve winnende ontwerpen. De jury waardeerde in het bijzonder de grote openbaar toegankelijke ruimten die de winnaar van de eerste prijs wil creëren en hoe de gebouwen zijn geïntegreerd in de stedelijke omgeving. Dit komt ten goede aan de mensen die er werken, maar ook aan de inwoners en de mensen die het gebouw passeren."

Het winnende project werd gekozen op basis van een besluit van de jury bestaande uit internationaal gerenommeerde architecten en ingenieurs, alsmede vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overeenkomstig de criteria biedt het winnende project een toekomstgerichte, innovatieve, duurzame en kostenefficiënte oplossing voor de vervanging van het verouderde Commissiegebouw aan de Wetstraat 130. Daarnaast past het winnende project ook het best in het ontwikkelingsplan voor de modernisering van de Europese wijk dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2008 heeft uitgetekend, het Stadsproject Wet.

Overeenkomstig het voorstel van de jury wordt de tweede prijs toegekend aan het consortium 2PORTZAMPARC, Frankrijk (teamleider); Florence Mercier Paysagiste, Frankrijk; en ARTELIA Bâtiment & Industrie, Frankrijk.

De derde prijs gaat naar BURO II & ARCHI+I / B2Ai, België (teamleider); C.F. Møller Danmark A/S, Denemarken; DELVA Landscape Architects, Nederland; en VK Engineering, België.

Volgende stappen

Nu de wedstrijd is afgelopen, kunnen de voorbereidingen van start gaan. Dit omvat de onderhandeling over een dienstencontract met de winnaar, waarbij het ontwerp in detail wordt uitgewerkt en de noodzakelijke bouwvergunningen worden aangevraagd.

De eerste fase van de werkzaamheden, aan de Etterbeeksesteenweg, zal naar verwachting in 2025 van start gaan. Nadat die fase is afgerond, kan de tweede fase, aan de kant van de Spastraat, beginnen. Het volledige complex zou tegen 2035 voltooid moeten zijn.

Achtergrond

De Europese Commissie zoekt voortdurend naar efficiëntere manieren van werken, die milieuvriendelijk zijn en waarbij elke bestede euro optimaal wordt benut. In deze geest en overeenkomstig de plannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schreef de Commissie in het voorjaar van 2018 een architectuurwedstrijd uit om de beste oplossing te vinden om een deel van haar verouderende kantoorbestand in de Europese wijk te vervangen.

De Commissie lanceerde de wedstrijd in maart 2018 en deze werd ondersteund door de Internationale Unie van Architecten (UIA/UNESCO). Teams van architecten, landschapsarchitecten, bouwkundig en installatietechnisch ingenieurs uit de hele wereld werden uitgenodigd om hun visie voor het toekomstige project in te dienen.

Deelnemers konden tot mei 2018 hun belangstelling kenbaar maken. De geselecteerde deelnemers hadden van augustus tot november 2018 de tijd om hun ontwerpvoorstellen op te stellen en in te dienen. De jury, onder voorzitterschap van commissaris Oettinger en architect Monica von Schmalensee, kwam bijeen in januari 2019. Besloten werd 9 van de 28 ingediende ontwerpen toe te laten tot de tweede fase van de wedstrijd. De deelnemers hadden tot april 2019 de tijd om hun ontwerpvoorstellen verder te verfijnen. Eind juni 2019 formuleerde de jury haar voorstel aan de Commissie voor de toekenning van de eerste, tweede en derde prijs. De Commissie volgde het voorstel van de jury en kende vandaag officieel de eerste, tweede en derde prijs toe.

Het nieuwe complex zal kantoren omvatten voor ten minste 5 250 mensen, alsmede twee crèches, een bezoekerscentrum voor 345 000 bezoekers per jaar, 3 000 vierkante meter restaurants en winkels, en openbare ruimten met groenvoorziening. De nieuwe gebouwen zullen naar verwachting 50 % minder CO2-uitstoot genereren en 70 % minder energie verbruiken dan de bestaande kantoren van de Commissie. Personeel en functies in moderne en efficiëntere gebouwen concentreren is goedkoper dan bestaande gebouwen renoveren of elders in de Europese wijk andere kantoren huren.

Meer informatie

IP/19/3889

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail