Financiele situatie Raad van Europa behandeld

Europese Zaken

Op maandag 1 juli voeren de woordvoerders Europese Zaken van de fracties schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken Blok i over de kabinetsbrief inzake de financiële situatie van de Raad van Europa. De financiële problemen hangen met name samen met het feit dat Rusland als lidstaat sinds medio 2017 weigert zijn bijdrage te voldoen.

  • 01/07: Schriftelijk overleg financiële situatie van de Raad van Europa