Samenwerking Nederlandse partijen in Europese Volkspartij (EVP)

Source: E.M.R. (Esther) de Lange i, published on Thursday, June 20 2019, 9:43.

Bij het constitueren van de nieuwe EVP-fractie in het Europees Parlement zijn er twee nieuwe Nederlandse Europarlementariërs toegetreden. Naast de vierkoppige CDA-delegatie zullen Toine Manders van 50 plus en Peter van Dalen van de ChristenUnie ook zitting nemen in de EVP-fractie. Hierdoor groeit de fractie naar 183 Leden, waarvan 6 Nederlanders.

CDA-delegatieleider Esther de Lange: “De CDA-delegatie verwelkomt Peter van Dalen en Toine Manders van harte bij de EVP-fractie. Ondanks verschillen tussen onze partijen vinden we elkaar ook op belangrijke uitgangspunten en delen voor wat betreft Europa een aantal ambities en zorgen, een sterke economie, de aanpak van de klimaatverandering en het beschermen van het Nederlandse pensioenstelsel. Met een versterkte Nederlandse afvaardiging in de EVP kunnen we deze prioriteiten de komende jaren nadrukkelijk kracht bijzetten.”

print