Drs. K. (Kelly) Regterschot

foto Drs. K. (Kelly) Regterschot
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

Zuid-Limburgse sociaalgeograaf, die enige tijd deel uitmaakte van de VVD-Tweede Kamerfractie was, eerst als tijdelijke vervanger en daarna anderhalf jaar als lid. Zij was daarvoor beleidsadviseur en projectmanager bij de gemeente Den Haag, programmamanager wijkontwikkelingsplan in Roermond, wethouder van Landgraaf en directeur van IBA Parkstad. Als Kamerlid hield zij zich met name bezig met ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Crisis- en herstelwet, arbeidsmarktbeleid zorg en jeugd, beroepen in de zorg, maatschappelijke opvang en maatschappelijk diensttijd. In 2021 koos zij ervoor niet terug te keren in de Tweede Kamer, omdat zij zich meer bestuurder voelde.

VVD
in de periode 2019-2021: lid Tweede Kamer

1.

First name

Kelly (Kelly)

2.

Personal data

Place and date of birth
Heerlen, 22 February 1975

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), 2001

4.

Main functions and occupations

  • directeur IBA (Internationale Bauaustellung) Parkstad, from March 2017 until March 2019
  • kwartiermaker 'Filmhuis De Spiegel' in Heerlen, from April 2019 until July 2019
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 June 2019 until 31 March 2021

temporary replacement MP
  • Verving van 25 juni tot 3 juli 2019 op grond van artikel X van de Kieswet Bente Becker

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/4)
  • lid bestuur Filmhuis "De Spiegel", from 13 September 2019
  • lid adviescommissie Branding Limburg voor de provincie Limburg, from 10 November 2020

Previous (2/5)
  • voorzitter bestuur poppodium De Nieuwe Nor in Heerlen, until 2017
  • eigenaar Bureau 75, from 2017 until 1 January 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

Campaign trail
  • Was in 2021 nummer 35 op de VVD-kandidatenlijst en werd daarmee eerste opvolger. Zag in september 2021 echter af van een hernieuwd Tweede Kamerlidmaatschap.

Non-acceptance of political functions
  • lid Tweede Kamer, September 2021 (zag zichzelf meer als bestuurder)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until January 28, 2020.