Drs. K. (Kelly) Regterschot

foto Drs. K. (Kelly) Regterschot
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

Zuid-Limburgse sociaalgeograaf, die enige tijd deel uitmaakte van de VVD-Tweede Kamerfractie was, eerst als tijdelijke vervanger en daarna anderhalf jaar als lid. Zij was daarvoor beleidsadviseur en projectmanager bij de gemeente Den Haag, programmamanager wijkontwikkelingsplan in Roermond, wethouder van Landgraaf en directeur van IBA Parkstad. Als Kamerlid hield zij zich met name bezig met ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Crisis- en herstelwet, arbeidsmarktbeleid zorg en jeugd, beroepen in de zorg, maatschappelijke opvang en maatschappelijk diensttijd. In 2021 koos zij ervoor niet terug te keren in de Tweede Kamer, omdat zij zich meer bestuurder voelde.

VVD
in de periode 2019-2021: lid Tweede Kamer

This biography has been updated until January 28, 2020.