Commissie BIZA debatteert over kiesrecht en desinformatie - EU monitor

EU monitor
Tuesday, July 7, 2020
calendar

Commissie BIZA debatteert over kiesrecht en desinformatie

Op woensdag 19 juni 2019 voert de commissie Binnenlandse Zaken een algemeen overleg over kiesrecht, desinformatie en digitale inmenging. Op de agenda staan brieven over nationale en Europese onderwerpen. De commissie zal de voortgang van het EU-actieplan desinformatie bespreken, evenals de Nederlandse inspanningen. De Nederlandse inzet op het pakket maatregelen van de Europese Commissie voor vrije en eerlijke Europese verkiezingen in mei 2019 zal ook worden behandeld. Ook wordt gesproken over het tegengaan van dubbelstemmen bij de Europese verkiezingen.

Op het nationale domein wordt gekeken naar nieuwe stembiljetten, digitalisering van het stemproces, de provinciale verkiezingen, de positie van Caribisch Nederland bij de Eerste Kamerverkiezingen en de procedure voor herziening van de grondwet.

  • 19/06: Algemeen overleg Kiesrecht, desinformatie en digitale inmenging