COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (Justice and Home Affairs), Brussels

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
date December 2, 2019 - December 3, 2019
city Brussels, Belgium
organisation Justice and Home Affairs Council (JHA) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 29 november 2019 (OR. en)

14449/19 OJ CONS 68

JAI 1241 COMIX 545

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

Europagebouw, Brussel

2 en 3 december 2019 (10.00, 10.00)

MAANDAG 2 DECEMBER 2019 (10.00 UUR)

BINNENLANDSE ZAKEN

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 14450/19 b) Wetgeving (Openbare beraadslaging overeenkomstig 14451/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  De toekomst van het migratie- en asielbeleid van de EU 14364/19

  Oriënterend debat

 • 4. 
  De toekomst van de interne veiligheid van de EU 14297/19

  Oriënterend debat

 • 5. 
  Stand van zaken door de Groep voor terrorismebestrijding

  (CTG) over verdere samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten die zich met terrorismebestrijding bezighouden 1 Gedachtewisseling

1 Bij wijze van uitzondering in aanwezigheid van de met de Schengenruimte geassocieerde landen.

Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 6. 
  Diversen

  Voorliggende wetgevingsvoorstellen 14522/19 Informatie van het voorzitterschap

  Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 7. 
  Uitvoering van interoperabiliteit 14189/19

  Informatie van de Commissie en het voorzitterschap 14190/19 Gedachtewisseling

 • 8. 
  Uitvoering van de verordening inzake de Europese grens- en 14198/19 kustwacht
  • a) 
   Meerjarig strategisch beleid voor Europees geïntegreerd grensbeheer
  • b) 
   Stand van uitvoering Gedachtewisseling
 • 9. 
  Diversen a) Samenwerkingsmechanisme van de EU voor het voorkomen van radicalisering Informatie van de Commissie
  • b) 
   Ministeriële conferentie in het kader van het Forum van 14153/19 Salzburg (Wenen, 6-7 november 2019)

   Informatie van Oostenrijk 14404/19 c) Verslag van het voorzitterschap over de vorderingen op

   het gebied van justitie en veiligheid Informatie van het voorzitterschap 14165/19

  • d) 
   Ministeriële bijeenkomst EU-VS over justitie en binnenlandse zaken (Washington DC, 11 december 2019) Informatie van het voorzitterschap 14344/19
  • e) 
   Ministerieel Forum EU-Westelijke Balkan inzake justitie en binnenlandse zaken (Skopje, 18-19 november 2019)

   Informatie van het voorzitterschap f) Opsporings- en reddingsoperaties (SAR) in het

   Middellandse Zeegebied Informatie van Italië

  • g) 
   Bijeenkomst van de Ministers van Binnenlandse Zaken van de Visegrad-groep,

   (Praag, 21 november 2019) Informatie van Tsjechië

  • h) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Presentatie door Kroatië

DINSDAG 3 DECEMBER 2019 (10.00 UUR)

JUSTITIE

Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 10. 
  Digitalisering van justitiële samenwerking a) Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 14599/19 1393/2007 inzake de betekening en kennisgeving van + ADD 1-2 stukken

  Algemene oriëntatie 14601/19 + ADD 1 b) Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr.

  1206/2001 van de Raad wat betreft bewijsverkrijging Algemene oriëntatie

 • 11. 
  Diversen

  Voorliggende wetgevingsvoorstellen 14522/19 Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 12. 
  Conclusies over de rechten van slachtoffers 14056/19 + COR 1

  Aanneming

 • 13. 
  Conclusies inzake maatregelen als alternatief voor detentie 14075/19 + COR 1

  Aanneming + COR 2

 • 14. 
  Conclusies over de toekomst van justitiële samenwerking in 14448/19 + COR 1

  burgerlijke zaken Aanneming

 • 15. 
  EOM: oprichting van het Europees Openbaar Ministerie 14064/19

  Stand van zaken

 • 16. 
  Milieucriminaliteit – Eindverslag over de achtste ronde van 14065/19 + COR 1

  wederzijdse evaluaties Presentatie en gedachtewisseling

 • 17. 
  Digitale justitie: elektronisch bewijsmateriaal a) Onderhandelingen over een overeenkomst EU-VS inzake 13713/19 R-UE grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijsmateriaal 14342/19 R-UE
  • b) 
   Onderhandelingen over een tweede aanvullend protocol bij het Verdrag van Boedapest

  Stand van zaken 18. Diversen

  • a) 
   Gegevensbewaring ten behoeve van misdaadbestrijding: 10083/19 follow-up van de conclusies van de Raad van juni

   Informatie van de Commissie b) Verslag van het voorzitterschap over de vorderingen op 14404/19

   het gebied van justitie en veiligheid Informatie van het voorzitterschap

  • c) 
   Ministeriële bijeenkomst EU-VS over justitie en 14165/19 binnenlandse zaken (Washington DC, 11 december 2019)

   Informatie van het voorzitterschap d) Ministerieel Forum EU-Westelijke Balkan inzake justitie 14344/19

   en binnenlandse zaken (Skopje, 18-19 november 2019) Informatie van het voorzitterschap

  • e) 
   Conferentie over tien jaar EU-Handvest van de grondrechten (Brussel, 12 november 2019)

   Informatie van de Commissie f) Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap

   Presentatie door Kroatië

   o

   o o In de marge van de Raad:

MAANDAG 2 DECEMBER 2019 (± 14.15 uur)

Vergadering van het GEMENGD COMITÉ

Uitvoering van interoperabiliteit 14189/19 Informatie van de Commissie en het voorzitterschap 14190/19 Gedachtewisseling

Uitvoering van de verordening inzake de Europese grens- en 14198/19 kustwacht a) Meerjarig strategisch beleid voor Europees geïntegreerd grensbeheer b) Stand van uitvoering Gedachtewisseling

Diversen Voorliggende wetgevingsvoorstellen 14522/19 Informatie van het voorzitterschap

Eerste lezing

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

orde van de Raad)

In besloten kader

Op basis van een Commissievoorstel

R-UE Document met rubricering RESTREINT UE / EU RESTRICTED

1.

Officiële agenda


2.

Justice and Home Affairs Council (JHA)

The Justice and Home Affairs Council (JHA) is composed of the Ministers of Justice and/or Home Affairs of the Member States of the European Union.

In the Council of the European Union, the ministers from the EU Member States take a joint decision on the policy to be implemented within the EU. The Council is supported by the Committee of Permanent Representatives, which prepares decisions and guards the implementation and adherence of the decisions monitored by the Council.

3.

Relevant EU dossiers

4.

More about...