COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (Agriculture and Fisheries), Luxembourg

Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
date October 14, 2019 - October 15, 2019
city Luxembourg, Luxembourg
location Luxembourg Show location
organisation Agriculture and Fisheries Council (AGRIPECHE) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 11 oktober 2019 (OR. en)

12687/19 OJ CONS 52

AGRI 473 PECHE 417

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Landbouw en Visserij)

ECCL, Luxemburg

14 en 15 oktober 2019 (10.00, 10.00)

ZITTING OP MAANDAG 14 OKTOBER 2019 (10.00 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

Niet-wetgeving 12831/19 + COR 1

VISSERIJ

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Verordening van de Raad tot vaststelling, voor 2020, van de (*) 12849/19

  vangstmogelijkheden in de Oostzee (Door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag: artikel 43, lid 3 van het VWEU) Politiek akkoord

LANDBOUW

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Mededeling over bescherming en herstel van bossen wereldwijd: 12492/19 + COR 1

de actie van de EU opvoeren 11449/1/19 REV 1 Presentatie door de Commissie + REV 1 ADD 2-3

Gedachtewisseling

 • 5. 
  EU-bosstrategie na 2020 12491/19

  Gedachtewisseling

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 6. 
  GLB-hervormingspakket post-2020 12693/19 + COR 1
  • a) 
   Verordening strategische plannen GLB b) Horizontale verordening c) Verordening gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor landbouwproducten Stand van zaken

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 7. 
  Marktsituatie

  Informatie van de Commissie

Diversen

 • 8. 
  Landbouw
  • a) 
   Gezamenlijke verklaring van de Ministers van Landbouw 12883/19

   van de Visegrad-groep (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië), Bulgarije, Kroatië en Slovenië over bossen, duurzaam bosbeheer en aanpassing aan klimaatverandering Informatie van de Tsjechische delegatie namens de delegaties van Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië

 • b) 
  Verklaring van de Ministers van Landbouw van Bulgarije, 12894/19

  Cyprus, Estland, Frankrijk, Hongarije, Griekenland, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië, waarin wordt gesteld dat de GLB-begroting adequaat moet zijn voor de nieuwe uitdagingen waarmee de Europese land- en bosbouw worden geconfronteerd Informatie van de Franse delegatie namens de delegaties van Bulgarije, Cyprus, Estland, Frankrijk, Hongarije, Griekenland, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië

 • c) 
  Ernstige schade in de fruit- en groentensector veroorzaakt 12882/19

  door de bruingemarmerde schildwants (Halyomorpha halys) Informatie van de Italiaanse delegatie

 • d) 
  European Bioeconomy Scene 2019 (Helsinki, 8-10 juli 12539/19

  2019) Informatie van het voorzitterschap

 • e) 
  Resultaat van de ministeriële conferentie "Strengthening 12886/19 the Generation and Transfer of Knowledge for the

  " Progress of Agriculture and the Rural Areas (Ptuj, Slovenië, 23 augustus 2019) Informatie van de Sloveense delegatie

 • f) 
  Gezamenlijke verklaring van Denemarken, Estland, 12888/19 Frankrijk, Italië en Letland over wolvenbeheer

  Informatie van de Franse delegatie namens de delegaties van Denemarken, Estland, Frankrijk, Italië en Letland

 • g) 
  WTO-geschil Airbus en Boeing: gevolgen voor de EU- 12885/19 agrovoedingssector

  Informatie van de Spaanse delegatie

 • h) 
  Extra heffingen van de VS op bepaalde Europese 12884/19 agrovoedingsproducten

  Informatie van de Italiaanse delegatie

 • i) 
  Extra douanetarieven voor bepaalde Europese producten 12976/19 die op de VS-markt komen

  Informatie van de Franse delegatie

 • j) 
  Afrikaanse varkenspest: stand van zaken 12570/19

  Informatie van de Commissie

 • k) 
  Gezamenlijke verklaring van de Ministers van Landbouw 12881/19

  van de Visegrad-groep (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië), Bulgarije, Kroatië, Roemenië en Slovenië over de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest in de Europese Unie Informatie van de Tsjechische delegatie namens de delegaties van Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië

 • l) 
  Voedselveiligheid: stand van zaken van de belangrijkste 12861/19

  vraagstukken Informatie van de Commissie

 • m) 
  Recente listeriagevallen in de Europese Unie 13003/19

  Informatie van de Belgische delegatie ZITTING OP DINSDAG 15 OKTOBER 2019 (10.00 uur)

VISSERIJ

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 9. 
  EU-Noorwegen: jaarlijks overleg voor 2020 12702/19

  Gedachtewisseling

 • 10. 
  Jaarlijkse zitting van de Iccat 12701/1/19 REV 1 (Palma de Mallorca, 18-25 november 2019)

  Gedachtewisseling

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 11. 
  Verordening betreffende het Europees Fonds voor maritieme 12660/1/19 REV 1

  zaken en visserij 12660/19 ADD 1 Partiële algemene oriëntatie (1)

  Eerste lezing.

  Op basis van een Commissievoorstel.

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap.

 • (1) 
  Wanneer de Raad een algemene oriëntatie of een partiële algemene oriëntatie vaststelt

  nadat het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing heeft vastgesteld, handelt hij niet in de zin van artikel 294, leden 4 en 5, VWEU.

1.

Officiële agenda


2.

Agriculture and Fisheries Council (AGRIPECHE)

The Council configuration on Agriculture and Fisheries (AGRIPECHE), consists of the Ministers of Agriculture and/or Fisheries of the Member States of the European Union. The Council formally presides a meeting once a month. The Council is free to preside several informal meetings as well.

In the Council of the European Union, the ministers from the EU Member States take a joint decision on the policy to be implemented within the EU. The Council is supported by the Committee of Permanent Representatives, which prepares decisions and guards the implementation and adherence of the decisions monitored by the Council.

3.

Relevant EU dossiers

4.

More about...