COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (Justice and Home Affairs), Luxembourg - EU monitor

EU monitor
Tuesday, August 4, 2020
calendar

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (Justice and Home Affairs), Luxembourg

Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
date October 7, 2019 - October 8, 2019
city Luxembourg, Luxembourg
location Luxembourg Show location
organisation Justice and Home Affairs Council (JHA) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 7 oktober 2019 (OR. en)

12424/1/19 REV 1

OJ CONS 50 JAI 973

COMIX 421

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Justitie en Binnenlandse Zaken)

ECCL, Luxemburg

7 en 8 oktober 2019 (10.00, 9.30)

MAANDAG 7 OKTOBER 2019 (10.00 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 12425/19 b) Wetgeving (Openbare beraadslaging overeenkomstig 12427/1/19 REV 1 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

JUSTICE

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  EU-optreden tegen corruptie 12276/19 + COR 1

  Gedachtewisseling

 • 4. 
  Eurojust: opvoeren van de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit 12285/19 a) Conclusies over Eurojust

  Aanneming b) Gerechtelijk register voor terrorismebestrijding

  (voorlopige vertaling) Presentatie door Eurojust

 • 5. 
  Elektronisch bewijsmateriaal 12318/19 R-UE a) Onderhandelingen over een overeenkomst EU-VS inzake

  grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijsmateriaal

  • b) 
   Onderhandelingen over een tweede aanvullend protocol bij het Verdrag van Boedapest

  Stand van zaken

 • 6. 
  EOM: oprichting van het Europees Openbaar Ministerie 12507/19

  Stand van zaken

 • 7. 
  Toetreding van de EU tot het EVRM: aanvullende 12585/19 R-UE onderhandelingsrichtsnoeren

  Vaststelling

 • 8. 
  Grondrechten a) Conclusies over tien jaar EU-Handvest van de grond 12357/19 + COR 1 rechten: stand van zaken en verdere werkzaamheden Aanneming
  • b) 
   Uitdagingen inzake de grondrechten in 2020 en daarna 12352/19 Gedachtewisseling met de directeur van het Bureau voor

   de grondrechten (FRA)

 • 9. 
  Beoordeling van de Gedragscode inzake haatzaaiende 12522/19 + COR 1

  uitlatingen op het internet Stand van zaken

 • 10. 
  Diversen a) Gegevensbeschermingsregels als basis voor vertrouwen 11535/19 in de EU en daarbuiten Informatie van de Commissie
  • b) 
   Conferentie over het bevorderen van de gelijkheid van LHBTI's in de EU

   (Brussel, 23-24 september 2019) Informatie van de Commissie 12128/19 c) Conferentie over democratie, de rechtsstaat en

   de grondrechten (Helsinki, 10-11 september 2019) Informatie van het voorzitterschap

DINSDAG 8 OKTOBER 2019 (09.30 uur)

BINNENLANDSE ZAKEN

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 11. 
  Conclusies over de bestrijding van seksueel misbruik van 12326/19 + COR 1

  kinderen Aanneming

 • 12. 
  Terrorismebestrijding: gewelddadig rechts-extremisme en 12494/19 terrorisme

  Oriënterend debat

 • 13. 
  Nieuwe technologieën en binnenlandse veiligheid 12496/19

  Oriënterend debat

 • 14. 
  Hybride dreigingen en interne veiligheid 12495/19

  Oriënterend debat

 • 15. 
  Migratie: stand van zaken 1 11860/1/19 REV 1 Gedachtewisseling
 • 16. 
  Uitvoering van interoperabiliteit 11847/19

  Gedachtewisseling 12429/19

 • 17. 
  Diversen a) Uitvoering van de toekomstige verordening tot wijziging van de verordening inzake de Europese grens- en kustwacht Informatie van het voorzitterschap en de Commissie
  • b) 
   Partnerschap voor veiligheid en stabiliteit in de Sahel (P3S-initiatief)

   Informatie van Frankrijk c) Potentieel verbod op het gebruik van metallisch lood in

   munitie Informatie van Tsjechië

  • d) 
   Route door het oostelijke Middellandse Zeegebied - initiatief van Bulgarije, Cyprus en Griekenland

   Informatie van Griekenland

o

o o

1 Bij wijze van uitzondering in aanwezigheid van de met de Schengenruimte geassocieerde landen.

In de marge van de Raad:

DINSDAG 8 OKTOBER 2019 (rond 15.00 uur)

Vergadering van het GEMENGD COMITÉ

Uitvoering van interoperabiliteit 11847/19

Gedachtewisseling 12429/19

Diversen

Uitvoering van de toekomstige verordening tot wijziging van de verordening inzake de Europese grens- en kustwacht Informatie van het voorzitterschap en de Commissie

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

orde van de Raad)

R-UE Document met rubricering RESTREINT UE / EU RESTRICTED

1.

Officiële agenda


2.

Justice and Home Affairs Council (JHA)

The Justice and Home Affairs Council (JHA) is composed of the Ministers of Justice and/or Home Affairs of the Member States of the European Union.

In the Council of the European Union, the ministers from the EU Member States take a joint decision on the policy to be implemented within the EU. The Council is supported by the Committee of Permanent Representatives, which prepares decisions and guards the implementation and adherence of the decisions monitored by the Council.

3.

Relevant EU dossiers

4.

More about...