EU-lidstaten denken na over toekomst Europees migratiebeleid - EU monitor

EU monitor
Sunday, July 5, 2020
calendar

EU-lidstaten denken na over toekomst Europees migratiebeleid

Justitie & Veiligheid

Met een nieuw Europees Parlement en Europese Commissie in het verschiet, denken de lidstaten na over de strategische richting van de EU in de komende vijf jaar. Tijdens de aankomende Raad Justitie en Binnenlandse Zaken zullen migratieministers met elkaar spreken over de lange-termijn doelstellingen van het Europees migratiebeleid. Voorafgaand aan deze top voert de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid schriftelijk overleg met minister Grapperhaus i. Het kabinet heeft in mei 2019 een paper gepubliceerd en aan de Kamer gezonden met daarin de hoofdlijnen van de Nederlandse inzet op EU-migratieterrein. Het kabinet legt de nadruk op grensbeheer, lastenverdeling, opvang in de regio, bestrijding van grondoorzaken en terugkeerbeleid.

  • 05/06: Schriftelijk overleg JBZ-Raad (asiel- vreemdelingenbeleid) dd 6-7 juni 2019