Waarom ik partij ben in een rechtszaak tegen het vakantieregister

Source: K.M. (Kathalijne) Buitenweg i, published on Friday, May 17 2019, 2:56.
Naar alle waarschijnlijkheid is de Europese PNR-richtlijn, ook wel het vakantieregister, strijdig met het Europees Grondrechtenhandvest. In de Kamer kregen we de handen niet op elkaar voor toetsing door het Hof

Lees verder (u wordt doorgeleid naar de originele website)