Paul Tang (PvdA): Europese Commissie moet overgaan tot onderzoek naar SS-pensioenen - EU monitor

EU monitor
Thursday, February 27, 2020
calendar
Source: P.J.G. (Paul) Tang i, published on Friday, April 26 2019, 2:47.

Duitsland betaalt nog steeds maandelijks pensioenuitkeringen aan collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder deze uitkeringsontvangers bevinden zich voormalig leden van de Waffen SS en andere oorlogsmisdadigers. Europarlementariër Paul Tang (PvdA) heeft de Europese Commisse gevraagd om deze pensioenregeling te onderzoeken. Dit vertelde hij in het radio programma Een Vandaag dat de omstreden pensioenregeling van Duitsland eerder aan het licht bracht.

‘Deze oorlogsmisdadigerspensioenen zijn een grove belediging tegenover alle slachtoffers en nabestaanden, en de samenleving als geheel. Duitsland heeft sinds 1998 de mogelijkheid om dit soort pensioenen stop te zetten, maar nu blijkt dat de Duitse overheid dat stelselmatig heeft nagelaten’, zegt Europarlementariër Paul Tang (PvdA).

Niet alleen in Nederland ontvangen Tweede Wereldoorlog veteranen uit Duitsland een uitkering, ook in minstens tien andere EU-lidstaten speelt deze regeling.

‘Dit maakt dat deze pensioensregeling een Europese kwestie is waar de Commissie zo snel mogelijk mee aan de slag moet’, zegt Paul Tang die samen met zestien andere Europarlementariërs de Europese Commissie om opheldering vraagt.