Europees Parlement veroordeelt anti-homowetgeving in Brunei - EU monitor

EU monitor
Saturday, July 11, 2020
calendar

Europees Parlement veroordeelt anti-homowetgeving in Brunei

Source: M.R. (Marietje) Schaake i, published on Thursday, April 18 2019, 2:55.

Buitenlandse zaken Zojuist heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin de Sultan van Brunei scherp veroordeeld wordt vanwege de mensenrechtenschendingen na invoering van de Sharia wetgeving. Europarlementariër Marietje Schaake reageert: “De gruwelijke lijfstraffen die in Brunei zijn ingevoerd, zoals steniging bij homoseks, zijn weerzinwekkend en gaan in tegen alle internationale mensenrechtenwetgeving. De doodstraf zou zelfs kunnen worden opgelegd aan minderjarigen. We moeten hier als Europa eensgezind op reageren.” Sancties Schaake riep EU-lidstaten op om gerichte sancties in te stellen zodra de straffen worden uitgevoerd, en kreeg daarvoor steun. Schaake: “Met Europese maatregelen als een inreisverbod en het bevriezen van financiële tegoeden, gericht tegen de Sultan zelf, zetten we hem daadwerkelijk onder druk. Ook willen we dat de hotels van de Brunei Investment Agency, eigendom van de Sultan, op een zwarte lijst worden gezet.” Marietje Schaake vervolgt: “Het is tijd dat de regeringsleiders van Europa zich luid, duidelijk en met één stem uitspreken over de situatie waarin de inwoners van Brunei zich bevinden. We moeten nu actie ondernemen, om te laten zien dat we opkomen voor LHBTI’s over de hele wereld, en om te voorkomen dat er slachtoffers vallen.” De video van Marietje Schaake's speech in de plenaire vergadering vindt u hier.