Inbreng PIF-richtlijn - EU monitor

EU monitor
Saturday, July 4, 2020
calendar

Inbreng PIF-richtlijn

Source: Tweede Kamer der Staten Generaal (House of Representatives (NL)) i, published on Monday, April 15 2019.

Deze week kunnen woordvoerders van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid inbreng leveren voor het verslag betreffende het wetsvoorstel dat strekt tot implementatie van richtlijn (EU) 2017/1371 (‘PIF-richtlijn’).

De richtlijn ziet op maatregelen voor de strafrechtelijke bestrijding van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad en bouwt voort op het PIF-verdrag uit 1995 en de daarbij behorende protocollen.

  • 18/04: Inbreng verslag PIF-Richtlijn