Drs. A.J.A. (Toine) Beukering

foto Drs. A.J.A. (Toine) Beukering
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

Toine Beukering (1958) was van 11 juni 2019 tot 13 juni 2023 lid van de Eerste Kamer. Tot 30 november 2020 maakte hij deel uit van de FVD-fractie, daarna van de Fractie-Van Pareren i (vanaf 15 februari 2021 Fractie-Nanninga i). De heer Beukering was officier actief bij de Landmacht, met als laatste rang brigade-generaal. Functies die hij bekleedde, waren onder meer die van commandant divisie facilitair en logistiek bij het Commando DienstenCentra en assistant chief of staff International Military Cooperation. Sinds maart 2019 is de heer Beukering lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Als Eerste Kamerlid hield hij zich bezig met buitenlandse zaken en defensie.

FVD, Fractie-Van Pareren (ex-FVD), Fractie-Nanninga (ex-FVD)
in de periode 2019-2023: lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
(Toine)

Place and date of birth
's-Hertogenbosch, 28 November 1958

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • FVD (Forum voor Democratie), until 27 November 2020
 • JA21 (Het Juiste Antwoord 21), from 24 December 2020 until January 2024

National political party
 • Fractie-Van Pareren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 30 November 2020 until 15 February 2021
 • Fractie-Nanninga (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 15 February 2021 until 13 June 2023

3.

Main functions and occupations

 • commandant divisie facilitair en logistiek, Commando DienstenCentra, from December 2011 until January 2013
 • assistant chief of staff, International Military Cooperation, from January 2013 until June 2016
 • eigenaar Beukering Leadership Consultancy, from 24 November 2016 until 16 December 2021
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 28 March 2019 (sinds 18 januari 2024 eenmansfractie 'Gezond Verstand Zuid-Holland, vanaf april 2024 voor Hart voor Zuid-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019 until 13 June 2023

Military rank (officer)
 • kolonel
 • brigadegeneraal

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/3)
 • adviseur Royal IHC, from 14 April 2019 until 2019
 • adviseur Sparq 360, from 2 March 2020 until 16 December 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
vicevoorzitter vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 2 September 2019 until 13 June 2023

Honorary positions
erelid Panel of Senior Advisors, The Hague Institute for Global Justice, from 1 August 2020

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Publications

Publications

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.