A.L.E. (Alfred) Arbouw

foto A.L.E. (Alfred) Arbouw
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Alfred Arbouw (1961) is sinds 11 juni 2019 lid van de VVD-Eerste Kamerfractie. Hij was in 2002-2015 en, met een onderbreking van ruim een jaar, opnieuw tussen 2010 en 2018 wethouder in Breda. Hij was toen onder meer belast met stedelijke ontwikkeling en wonen. Eerder was de heer Arbouw militair attaché en beroepsofficier. Sinds 2021 is hij directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De heer Arbouw houdt zich als Eerste Kamerlid bezig met defensie, buitenlands beleid, Europese zaken en infrastructuur en waterstaat.

VVD
in de periode 2019-heden: lid Eerste Kamer

1.

First name

(Alfred)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 26 June 1961

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1991

4.

Main functions and occupations

  • wethouder (belast met stedelijke ontwikkeling, regio, public affairs) van Breda, from 2 September 2015 until 7 June 2018 (locoburgemeester)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019
  • directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, from 1 February 2021

Military rank (officer)
kolonel b.d.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • lid Commissie van Toezicht Internationale School Breda, from 1 August 2018
  • lid Raad van Advies Internationale School Breda, from 1 January 2022

Previous (2/5)
  • rapporteur en gespreksleider Provincie Noord-Brabant, from 9 January 2020 until 4 March 2020
  • coformateur collegebesprekingen Provinciale Staten van Noord-Brabant, from 3 March 2020 until 16 May 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
beschermheer Muziekvereniging Amor Musea te Prinsenbeek, from 1 July 2019

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.