Stemverklaring CDA over de problemen bij de schadeafhandeling en de versterking in Groningen

Source: A.H. (Agnes) Mulder i, published on Tuesday, January 22 2019.

Vandaag is in de Tweede Kamer gestemd over de moties die zijn ingediend bij het debat op 16 januari over de problemen bij de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. In aanloop naar het debat heb ik veel gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en bestuurders in Groningen.

Tijdens het debat heb ik geen blad voor de mond genomen, want ik vind dat het niet goed gaat met de versterking en afhandeling van de schade in Groningen. Daags voor het debat ontvingen wij als Kamerleden een brief van de regio met daarin adviezen uit de regio aan de Tweede Kamer. Ik heb die brief zorgvuldig doorgenomen en mede op basis van de gesprekken die ik eerder heb gevoerd de adviezen grotendeels verwerkt in mijn inbreng.

Tijdens het debat bleek dat de minister, die de brief tot op heden nog niet zelf toegestuurd heeft gekregen uit de regio, de adviezen in lijn met eerdere afspraken met de regio wil overnemen. Bij schadeafhandeling komt ruimte voor de aannemersvariant en de eigen expert. Ook komt er een samenhangende beoordeling en afhandeling van schade en versterking door het Instituut Mijnbouwschade en schadeafhandeling in Natura. Daarnaast is ons toegezegd dat er voldoende uitvoeringscapaciteit en middelen beschikbaar worden gesteld. Het CDA heeft daar met andere partijen diverse moties over ingediend.

Verder was de reactie van de minister dat hij zo spoedig mogelijk de meest onveilige panden, zoals die nu zijn geprioriteerd op basis van het HRA model, wil gaan versterkten. Daar waar het advies van de regio afwijkt van het advies van de Mijnraad, en dus van de bestaande afspraken tussen Rijk en regio, gaat het CDA ervan uit dat de regio en de minister donderdag in gesprek nader tot elkaar zullen komen. Dat is belangrijk, zodat we eindelijk kunnen beginnen aan de schade afhandeling. Zodat we kunnen stoppen met eindeloos vervallen in overleggen. En zodat zij samen tot een inzet komen die de veiligheid van onze Groningers voorop zet. Omdat dat gesprek nog moet plaatsvinden zullen wij niet voor de motie van Dhr. Nijboer cs stemmen.

Om druk op de voortgang te houden, heb ik tijdens het debat al aangegeven om de twee maanden met de minister in gesprek te willen gaan. De eerstvolgende keer is het algemeen overleg mijnbouw op 7 februari waar ik graag een terugkoppeling wil van de minister over de afspraken naar aanleiding van het gesprek van de minister met de regio deze week.

Ik herhaal mijn woorden van het debat met de minister, ik ben helemaal klaar met de huidige gang van zaken. De versterking moet nu eindelijk echt van start gaan. Het CDA wil wekelijks verblijd worden met weer een nieuwe Fazanthof.

Blokkades van de minister of de regio zullen altijd ten koste gaan van onze inwoners, dat is voor het CDA niet acceptabel. Ik wens de bestuurders en de minister daarbij veel wijsheid toe, zodat de inwoners van de meest onveilige huizen op de eerste plaats komen te staan en ook de andere inwoners recht wordt gedaan. Rijk en regio dragen daarbij samen een zware verantwoordelijkheid.