35122 NL - wetsvoorstel
Wet straffen en beschermen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 januari 2019 ingediend door de Minister voor Rechtsbescherming, Dekker i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht te wijzigen in verband met de wijziging van de regelingen inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en tien amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer elf moties ingediend.

4.

Documenten

(100 stuks)

2 16 januari 2019, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST351221
Koninklijke boodschap
 
2 16 januari 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST351222
Voorstel van wet
 
2 16 januari 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST351223
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.