Deconstitutionalisering kroonbenoeming in werking getreden

Friday, December 21 2018, 10:49

DEN HAAG (PDC i) - Vandaag wordt met een publicatie in het staatsblad de grondwet officieel gewijzigd. Aanleiding hiervoor is het uit de grondwet halen (deconstitutionaliseren) van de Kroonbenoeming i van commissarissen van de Koning en burgemeesters. Tot dit moment stond in de grondwet dat deze bij koninklijk besluit benoemd dienen te worden.

Het nieuwe artikel 131 i stelt dat de commissaris van de Koning en de burgemeester worden aangesteld, geschorst en ontslagen op een bij de wet te bepalen wijze. Deze wijziging maakt in de toekomst de weg vrij voor een gekozen burgemeester i.

Bron: Staatsblad