COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (Justice and Home Affairs), Brussels - EU monitor

EU monitor
Tuesday, August 4, 2020
calendar

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (Justice and Home Affairs), Brussels

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
date March 7, 2019 09:00 - March 8, 2019 17:00
city Brussels, Belgium
location Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Show location
organisation Justice and Home Affairs Council (JHA) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 6 maart 2019 (OR. en)

6773/19 OJ CONS 11

JAI 214 COMIX 125

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

Europagebouw, Brussel

7 en 8 maart 2019 (10.00, 10.00)

DONDERDAG 7 MAART 2019 (10.00 uur)

BINNENLANDSE ZAKEN

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 6774/19 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 6775/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Verordening tot wijziging van de verordening inzake de Europese grens- en kustwacht

  Voortgangsverslag

 • 4. 
  Hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en 6600/19 hervestiging
  • a) 
   Dublin-verordening b) Richtlijn opvangvoorzieningen (herschikking) c) Erkenningsverordening d) Verordening asielprocedures e) Eurodac-verordening (herschikking) f) Verordening inzake het Asielagentschap van de EU g) Verordening Uniekader voor hervestiging Voortgangsverslag
 • 5. 
  Diversen 6667/19

  Voorliggende wetgevingsvoorstellen Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 6. 
  Migratie: samenwerking van de EU met derde landen 6599/19

  Stand van zaken en gedachtewisseling

 • 7. 
  Respons van de EU op terrorisme - stand van zaken en te volgen 6684/1/19 REV 1 koers

  Oriënterend debat

 • 8. 
  Versterken van de democratische veerkracht: vrije en eerlijke 6573/1/19 REV 1 verkiezingen garanderen en desinformatie bestrijden

  Informatie van het voorzitterschap

 • 9. 
  Diversen

VRIJDAG 8 MAART 2019 (10.00 uur)

JUSTITIE

Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 10. 
  Richtlijn klokkenluiders 6631/19

  Voortgangsverslag

 • 11. 
  Richtlijn inzake wettelijke vertegenwoordigers ten behoeve van 6946/19 bewijsgaring

  Algemene oriëntatie

 • 12. 
  Diversen 6667/19

  Voorliggende wetgevingsvoorstellen Informatie van het voorzitterschap

  Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 13. 
  Besluit van de Raad tot machtiging van het openen van 6947/19 onderhandelingen over een overeenkomst EU-VS inzake

  grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijsmateriaal Oriënterend debat

 • 14. 
  Besluit van de Raad tot machtiging om deel te nemen aan de 6947/19 onderhandelingen over een tweede aanvullend protocol bij het

  Verdrag van Boedapest Oriënterend debat

 • 15. 
  EOM-verordening: uitvoering 6680/19

  Informatie van de Commissie over de stand van zaken

 • 16. 
  Diversen

  Bestrijding van online-haatpropaganda Informatie van de Commissie

  o

  o o In de marge van de Raad:

DONDERDAG 7 MAART 2019 (10.00 uur)

Vergadering van het GEMENGD COMITÉ

Verordening tot wijziging van de verordening inzake de Europese grens- en kustwacht

Voortgangsverslag

Diversen 6667/19 Voorliggende wetgevingsvoorstellen

Informatie van het voorzitterschap

Eerste lezing

Op basis van een Commissievoorstel

1.

Officiële agenda


2.

Justice and Home Affairs Council (JHA)

The Justice and Home Affairs Council (JHA) is composed of the Ministers of Justice and/or Home Affairs of the Member States of the European Union.

In the Council of the European Union, the ministers from the EU Member States take a joint decision on the policy to be implemented within the EU. The Council is supported by the Committee of Permanent Representatives, which prepares decisions and guards the implementation and adherence of the decisions monitored by the Council.

3.

Relevant EU dossiers

4.

More about...