35104 NL - wetsvoorstel
Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 december 2018 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen aan te passen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden zes amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(47 stuks)

2 4 december 2018, koninklijke boodschap, nr. 1     KST351041
Koninklijke boodschap
 
2 4 december 2018, voorstel van wet, nr. 2     KST351042
Voorstel van wet
 
2 4 december 2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST351043
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.