Drs. R. (Roel) Wever

foto Drs. R. (Roel) Wever
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Roel Wever (1962) is sinds september 2020 burgemeester van Heerlen. Van 11 september 2018 tot 16 oktober 2019 was hij Eerste Kamerlid voor de VVD. De heer Wever was bestuurskundige en directeur Public Spirit/BMC en daarvoor directeur Parkstad Limburg en interim directeur-secretaris van de Stadsregio Nijmegen-Arnhem. Als Eerste Kamerlid was hij woordvoerder financiën en verder hield hij zich onder meer bezig met Koninkrijksrelaties, financiën, sociale zaken en werkgelegenheid en binnenlandse zaken. De heer Wever was tevens secretaris van de VVD-Eerste Kamerfractie.

VVD
in de periode 2018-2020: lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Roelof (Roel)

Place and date of birth
Amsterdam, 30 June 1962

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

  • directeur Parkstad Limburg (regionaal samenwerkingsverband Zuid-Oost Limburg), from 2001 until 2005 (tevens secretaris Werkvoorziening Oostelijk-Zuid Limburg)
  • directeur BMC Groep (interim-management) te Amersfoort, from 2005
  • interim secretaris-directeur Stadsregio KAN (Knoopunt Arnhem-Nijmegen), from 15 March 2012 until 2015
  • directeur Public Spirit/BMC, from April 2017 until September 2020 (werving en selectie bestuur bedrijfsleven)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 September 2018 until 16 October 2020
  • burgemeester van Heerlen, from 28 September 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/6)
  • voorzitter Raad van Toezicht XONAR, from May 2015
  • fractiesecretaris VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019 until 16 October 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
vicevoorziter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 2019 until 16 October 2020

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Werd in 2010 door de vertrouwenscommissie als eerste voorgedragen voor het burgemeesterschap van Heerlen. De raad gaaf echter de voorkeur aan Paul Depla (PvdA).

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.