PvdA steunt uitbreiding en verlenging missie Afghanistan

Source: E.M.J. (Lilianne) Ploumen i, published on Saturday, July 7 2018.

Het kabinet heeft besloten om Nederlandse militairen langer te laten helpen bij het opbouwen en veiliger maken van Afghanistan en om ook 60 extra commando’s te sturen.

Toen ik van dit besluit hoorde, was de eerste vraag die ik mezelf stelde: Wat nu als wij daar zouden wonen? Als wij in Kabul zouden leven, of een van de andere Afghaanse provincies?

Dan zouden we zien dat er meisjes naar school gaan, iets dat jaren geleden nog ondenkbaar was. We zouden wat voorzichtige economische bedrijvigheid zien ontstaan. We zouden ons wat makkelijker kunnen uitspreken in het openbaar over wat we vinden. Er zouden vrouwelijke politie-agenten in het straatbeeld te zien zijn.

Onze militairen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende provincies in Afghanistan

Maar ook zouden we nog steeds getuige zijn van aanslagen van extremisten. We zouden bedrijven zien wegtrekken, omdat zij geen enkele toekomst zien. We zouden bang zijn dat mensen het voor het zeggen krijgen die de voorzichtige opbloei van democratie in de knop willen breken.

En we zouden dan van andere landen willen dat we niet in de steek worden gelaten. Dat ze ons blijven helpen met het opbouwen van een land waarin het voor iedereen veilig is.

Dat is precies wat Nederland de afgelopen jaren ook heeft gedaan. Onze militairen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende provincies in Afghanistan. En met dit alles in ons achterhoofd heeft de PvdA gekeken naar het kabinetsbesluit om langer in Afghanistan bij te dragen aan de NAVO-missie.

Het sturen van 60 extra militairen gaat niet ten koste van de basisgereedheid van Defensie, omdat juist in Irak weer minder Nederlandse militairen actief zullen zijn.

Daarbij hadden we ook wel wat kritische vragen. We zien dat er veel tekorten bij defensie zijn, dus kan de krijgsmacht deze missie wel aan? Kunnen onze militairen er zeker van zijn dat zij beschikken over het juiste materieel, een goede uitrusting en adequate medische zorg?

Hier hebben we goede antwoorden op gekregen. Onze mannen en vrouwen worden ondersteund door Duitse militairen, er is altijd luchtsteun beschikbaar als dat nodig mocht zijn en zowel uitrusting als medische zorg zijn op orde. En het sturen van 60 extra militairen gaat niet ten koste van de basisgereedheid van Defensie, omdat juist in Irak weer minder Nederlandse militairen actief zullen zijn.

We gaan, met vallen en opstaan, stapje voor stapje naar een Afghanistan waarin mensen veilig zijn en van waaruit terroristen geen mogelijkheden meer hebben aanslagen te plegen.

Daarom heeft de PvdA besloten de missie in Afghanistan te blijven steunen. Juist ook omdat de inzet van de Nederlandse militairen erop gericht is om de Afghaanse veiligheidsdiensten zo te trainen, zodat ze straks op eigen benen kunnen staan. Daarmee gaan we, met vallen en opstaan, stapje voor stapje naar een Afghanistan waarin mensen veilig zijn en van waaruit terroristen geen mogelijkheden meer hebben aanslagen te plegen.