Meeting: Committee on Women's Rights and Gender Equality, Brussels

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
date July 10, 2018 09:00 - 13:00
city Brussels, Belgium
location Paul-Henri Spaak building (PHS) i Show location
room P5B001
organisation Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM) i

9.00 - 13.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (5B001)

9.00 - 10.00 uur

 • 8. 
  Situatie van moslimvrouwen in Europa

FEMM/8/13166

·Presentatie door Maryam H’madoun, beleidsmedewerker voor het gelijkheids- en inclusiecluster van het Open Society Justice Initiative

 • 9. 
  Zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid

FEMM/8/11379

2018/2077(INI)

 

Rapporteur:

Sirpa Pietikäinen (PPE)

PR - PE623.612v01-00

Bevoegd:

FEMM

   

Adviezen:

EMPL -

Besluit: geen advies

 
       

·Behandeling ontwerpverslag

·Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

10.00 - 11.00 uur

 • 10. 
  Voorzitterschap van de Raad

FEMM/8/00742

·Presentatie van het programma van het voorzitterschap van de Raad door Juliane Bogner-Strauß, federaal minister voor Vrouwenzaken, Gezinszaken en Jeugdbeleid van Oostenrijk

11.00 - 12.00 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 11. 
  Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU

FEMM/8/08903

2018/2055(INI)

 

Rapporteur:

Pina Picierno (S&D)

PR - PE620.941v01-00

AM - PE622.119v01-00

Bevoegd:

FEMM

   
       

·Goedkeuring ontwerpverslag

 • 12. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen

FEMM/8/12560

2018/2046(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

Malin Björk (GUE/NGL)

PA - PE623.661v01-00

Bevoegd:

BUDG -

Daniele Viotti (S&D)

Paul Rübig (PPE)

 
       

·Goedkeuring begrotingsamendementen

 • 13. 
  Genderbewust budgetteren: stand van zaken en volgende stappen

FEMM/8/12314

2018/2595(RSP)

 

Rapporteur:

Angelika Mlinar (ALDE)

 

Bevoegd:

FEMM

   
       

·Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord

*** Einde elektronische stemming ***

 • 14. 
  Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

FEMM/8/11960

***I 2017/0355(COD) COM(2017)0797 - C8-0006/2018

 

Rapporteur voor advies:

Maria Arena (S&D)

PA - PE623.821v01-00

Bevoegd:

EMPL -

Enrique Calvet Chambon (ALDE)

PR - PE621.099v01-00

       

·Behandeling ontwerpadvies

·Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

 • 15. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen

FEMM/8/12560

2018/2046(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

Malin Björk (GUE/NGL)

PA - PE623.661v01-00

Bevoegd:

BUDG -

Daniele Viotti (S&D)

Paul Rübig (PPE)

 
       

·Behandeling ontwerpadvies

·Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

 • 16. 
  Rondvraag
 • 17. 
  Volgende vergaderingen

·3 september 2018, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

* * *

12.00 - 13.00 uur (met gesloten deuren)

 • 18. 
  Coördinatorenvergadering

1.

Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM)

The committee of Women's Rights and Gender Equality is responsible for:

 • The definition, promotion and protection of women's rights in the Union and related Community measures;
 • The promotion of women's rights in third countries;
 • Equal opportunities policy, including equality between men and women with regard to labour market opportunities and treatment at work;
 • The removal of all forms of discrimination based on sex;
 • The implementation and further development of gender mainstreaming in all policy sectors;
 • The follow-up and implementation of international agreements and conventions involving the rights of women;
 • Information policy on women.

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info