Israëlcongres PerspectieF, Amersfoort - EU monitor

EU monitor
Friday, August 7, 2020
calendar

Israëlcongres PerspectieF, Amersfoort

Amersfoort, de Koppelpoort
date April 20, 2018 14:00
city Amersfoort
location De Kandelaar, Heiligenbergerweg 64 Show location
attending J.S. (Joël) Voordewind i et al.
organisation PerspectieF, ChristenUnie-jongeren (PerspectieF) i

Eind 2017 kondigden de Verenigde Staten aan hun ambassade te verplaatsen naar West-Jeruzalem. Deze symbolische daad leidde tot een discussie volgens de bekende breuklijnen. Het kon op steun rekenen van de ChristenUnie, waar Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad in het verkiezingsprogramma staat. Tegelijkertijd draagt de partij het begrip rechtvaardige vrede hoog in het vaandel. Binnen het standpunt van de CU bestaat er een spanningsveld tussen de verbondenheid met het volk Israël en de plicht te voldoen aan de internationale rechtsorde.

Maar hoe staat het met de CU-achterban? Staan de verschillende groepen binnen de partij achter het politieke standpunt of is er sprake van een grotere diversiteit? Het doel is om verschillende groepen aan het woord te laten over hoe zij denken recht te doen aan Israëli’s en Palestijnen. Daarnaast zal de Tweede Kamer-fractie aangeven hoe zij haar standpunt bepaald in relatie tot de diversiteit van haar leden en de partijen in het conflict.

Op vrijdagmiddag 20 april gaan we in gesprek. Tijdens dit bijzondere themacongres denken we na hoe we Recht kunnen doen aan zowel Israël als de Palestijnse gebieden. PerspectieFers, ChristenUnie-leden en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om mee te denken. Ga in gesprek met Joël Voordewind (Tweede Kamer), Wouter Beekers (Wetenschappelijk Instituut) en Jarin van der Zande (PerspectieF).

Meer informatie en aanmelden


1.

More about...