Geluk: Gemeenten moeten cliëntenondersteuning actief aanbieden

Source: L.W.D. (Lenny) Geluk-Poortvliet i, published on Wednesday, March 14 2018.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is niet in elke gemeente even goed geregeld. Daarom heeft Lenny Geluk, CDA woordvoerder WMO, aan minister de Jonge gevraagd om te bevorderen dat gemeenten onafhankelijke cliëntenondersteuning actief gaan aanbieden.

Geluk: “Dat die ondersteuning niet goed geregeld is, hangt samen met de ingewikkelde procedures. Daardoor worden mensen van het kastje naar de muur gestuurd. Veel mensen weten ook niet dat ze ondersteuning bij hun aanvraag kunnen krijgen. Daarnaast ontbreekt het vaak aan aanspreekpunten in de buurt van mensen die een aanvraag willen doen.”

Mantelzorg

In het regeerakkoord is ook een afspraak opgenomen over extra geld voor respijtzorg en dagopvang. Die afspraak is heel belangrijk voor mantelzorgers. Het CDA vindt dat er meer respijtzorg moet komen, in veel meer gemeenten. Bijvoorbeeld in de vorm van logeeropvang voor kinderen met beperkingen, of voor ouderen die dementeren. De minister heeft hierover gesprekken met mensen uit het veld gevoerd. Wat het CDA betreft vallen ook de mantelzorgers zelf onder de mensen uit het veld. Geluk wilde graag van de minister weten wat de uitkomst van die gesprekken was.