Gelijk loon voor vrouwen en mannen

Source: E.M.J. (Lilianne) Ploumen i, published on Tuesday, March 6 2018.

Vrouwen moeten zeker kunnen zijn dat zij hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk als hun mannelijke collega’s.

Het is 2018 en nog steeds verdienen vrouwen voor hetzelfde werk gemiddeld 16 procent minder dan mannen. Dat pikken we niet langer! En daarom presenteren PvdA, GroenLinks, SP en 50PLUS vandaag een initiatiefwet. Daarmee wordt het voor organisaties verplicht aan te tonen dat zij gelijk loon voor gelijk werk geven. Vind jij dat ook belangrijk? Laat dan van je horen en teken de petitie.

Ongelijke beloning is straks geen individueel probleem meer, maar wordt het probleem van de hele organisatie.

Ongelijke beloning tussen vrouwen en mannen is een hardnekkig probleem, waar ook veel werkgevers mee worstelen. En hoewel de loonkloof voor een deel verklaarbaar is, blijft ook een groot gedeelte onverklaarbaar. Vrouwen verdienen daardoor jaarlijks honderden euro’s minder dan hun mannelijke collega’s, terwijl zij hetzelfde werk doen. En als je op dit moment wil aantonen dat je minder verdient dan je mannelijke collega, dan moet je talloze barrières doorbreken om daar iets aan te doen. Je moet het allemaal zelf uitzoeken. Dat is natuurlijk de wereld op z’n kop.

De werkgever wordt verplicht iedere drie jaar cijfers aan te leveren over het salaris van de werknemers.

Daarom draaien we de boel nu om. Ongelijke beloning is straks geen individueel probleem meer, maar wordt het probleem van de hele organisatie. Zij zijn dan namelijk verplicht transparant te zijn over salarissen en gelijk loon voor gelijk werk te geven. PvdA, GroenLinks, SP en 50PLUS willen daarom dat er een certificeringssysteem wordt ingevoerd, waarbij het verplicht wordt iedere drie jaar cijfers aan te leveren over het salaris van de werknemers. Als er sprake is van ongelijke beloning, dan krijgt de werkgever de kans de situatie te verbeteren. Indien daar geen gevolg aan wordt gegeven volgen boetes. Nederland volgt daarmee wetgeving uit andere landen. In onder meer IJsland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen jaren wetten aangenomen die meer openheid en gelijke beloning verplicht stellen.

Daarmee kunnen vrouwen zeker zijn dat zij hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk als hun mannelijke collega’s. En dat is eigenlijk ook niet meer dan logisch.

Lees hier het hele wetsvoorstel >