Nederland op slot?, Amsterdam - EU monitor

EU monitor
Wednesday, January 22, 2020
calendar
Amsterdam
© PDC
date March 5, 2018 20:00
city Amsterdam
location Pakhuis De Zwijger Show location
room studio
attending J.S. (JoŽl) Voordewind†i et al.
organisation Pakhuis De Zwijger

Arbeidsmigrant, expat of asielzoeker. Vinden wij Nederland in 2030 vol of ontvangen we iedereen met open armen? Hierover gaat het rapport ĎOp weg naar 2030í van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Tijd dus voor een vooruitblik. Het Nederlands migratiebeleid is niet waardenvrij, ook niet in 2030. En wat moeten we eigenlijk weten om mee te kunnen praten over migratie?

Met onder anderen

Tesseltje de Lange

Specialist economisch migratierecht Universiteit van Amsterdam, plv. voorzitter ACVZ

Saskia Bonjour

Assistent professor politicologie, UvA & lid ACVZ

JoŽl Voordewind

Member of Parliament for the ChristenUnie

Meryem «imen

Kandidaat-raadslid D66 Haarlem

Fleur Bakker

co-founder Refugee Company

Muhyadin Mohamud

Student Nederlands Recht

Kjell Winkens

Student Geschiedenis

Bram van Melle

Advocaat

Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning

Op maandag 5 maart publiceert de ACVZ het rapport ĎOp weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenningí. De ACVZ laat in dit advies de waan van de dag achter zich en verlegt de blik naar de toekomst. Wat is de context waarin wereldwijde migratie in de toekomst zal plaatsvinden? Hoe moet Nederland hierin positie kiezen? Welke normatieve kaders willen we daarbij hanteren? Dat zijn de vragen die de ACVZ zich in deze toekomstverkenning heeft gesteld.

ACVZ

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) bestaat uit tien deskundigen. De ACVZ is een onafhankelijk adviesorgaan dat is ingesteld bij wet. De commissie adviseert de regering en het parlement over migratie. Zij onderzoekt beleid en wetgeving en geeft aan waar verbeteringen mogelijk zijn. De ACVZ brengt praktische adviezen uit die gericht zijn op het oplossen van bestaande en te verwachten problemen.


1.

More about...