Brief regering; Informatie over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten - Woningcorporaties - EU monitor

EU monitor
Tuesday, August 11, 2020
calendar

Brief regering; Informatie over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten - Woningcorporaties

1.

Text

29 453 Woningcorporaties

Nr. 463 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2017

Met deze brief informeer ik u over het vandaag ontvangen besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten. Naar het oordeel van de Commissie moeten woningcorporaties op grond van de Aanbestedingsrichtlijn (nr. 2014/24/EG) worden aangemerkt als aanbestedende diensten en moeten ze voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Nederland kan binnen twee maanden reageren op het oordeel. Ik ga de overwegingen van de Commissie bestuderen en zal de Kamer informeren over mijn reactie en over het besluit dat de Commissie naar aanleiding daarvan neemt.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


 
 
 

2.

More information

 

3.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.