Ch. (Christianne) van der Wal

foto Ch. (Christianne) van der Wal
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl - Martijn Beekman
Source: Parlement.com.

Christianne van der Wal (1973) is sinds 10 januari 2022 minister voor Natuur en Stikstof in het kabinet-Rutte IV i en sinds 6 december 2023 Tweede Kamerlid voor de VVD. Zij was sinds november 2017 voorzitter van de VVD i. Mevrouw Van der Wal werd in 2019 gedeputeerde van Gelderland. Daarvoor was zij sinds 2014 wethouder van Harderwijk voor onder meer economische zaken, toerisme en sport. Eerder was mevrouw Van der Wal als partijbestuurder belast met opleiding en training.

VVD
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer, minister, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Christianne (Christianne)

Place and date of birth
Oldenzaal, 13 November 1973

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • projectleider, Bureau Organisatie Bouwwezen, from 1997 until 2000
 • docent en trainer HBO-opleiding projectmanagement, Hogeschool Inholland, from 2000 until 2003
 • projectleider, Wallink Advies, from 2003 until 2010
 • lid gemeenteraad van Harderwijk, from 11 March 2010 until 15 May 2014
 • wethouder (van economische zaken en werkgelegenheid, recreatie, toerisme en sport, sinds 2018 ook duurzaamheid en water) van Harderwijk, from 15 May 2014 until June 2019
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met economie en innovatie, mobiliteit, luchtvaart, buitenlandse betrekkingen en enkele projecten) van Gelderland, from 5 June 2019 until 10 January 2022
 • minister zonder portefeuille, minister voor Natuur en Stikstof, from 10 January 2022

Responsibilities as minister
 • Is als minister belast met 1. Natuur en biodiversiteit, 2. Integrale aanpak stikstof, 3. Nationaal Programma Landelijk Gebied, 4. Transitiefonds t.b.v. stikstof en natuur; 5. Staatsbosbeheer en 6. Bureau beheer landbouwgronden

4.

Party political functions

Previous
 • lid bestuur VVD Harderwijk-Hierden, from 2008 until 2010
 • trainer Haya van Somerenstichting, from December 2012 until November 2017
 • lid hoofdbestuur VVD, from 21 May 2016 until 25 November 2017 (opleiding en training)
 • voorzitter VVD, from 25 November 2017 until 10 January 2022

Leading candidate on list
 • lijsttrekker VVD gemeenteraadsverkiezingen in Harderwijk, 2014 en 2018

5.

Other positions

Previous
 • lid algemeen bestuur VCO Hierden, from 2007 until January 2016
 • lid dagelijks bestuur Sociale Dienst Veluwerand, from May 2014 until May 2018
 • voorzitter Factor Werk Noord-Veluwe, from May 2016 until May 2018
 • voorzitter Inclusief Groep, from April 2017 until May 2018
 • lid dagelijks bestuur Coöperatieve Gastvrije Randmeren, from June 2018
 • tweede secretaris Stichting Bataafsch Genootschap de Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam
 • voorzitter Interregionale alliantie EGTC Rhine Alpine Corridor
 • voorzitter Commissie Veiligheid en Milieuhygiëne Deelen
 • voorzitter bestuur Stichting Verenfonds Gelderland

6.

Education

Primary education
 • basisschool "De Kandelaar" te Castricum

Secondary education
 • v.w.o., Bonhoeffercollege
 • v.w.o., Jac. P. Thijssecollege

Academic education
 • facility management, Hogeschool InHolland, from 1992 until 1996
 • HBO-lesbevoegdheid, Universiteit van Amsterdam

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Bracht in 2022 een hoofdlijnenbrief uit over de aanpak van de stikstofproblematiek. Er komt een gebiedsgerichte aanpak die wordt gecombineerd met andere maatregelen om de natuur, de bodem en de waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen. Dat gebeurt via een Nationaal Programma Landelijk Gebied. Het kabinet heeft hiervoor 25 miljard euro beschikbaar gesteld bovenop bestaande middelen (6 miljard euro). Omdat gebieden verschillen, verschilt ook de aanpak per gebied. Rijk en provincies stellen per gebied doelen vast die onontkoombaar gehaald moeten worden. Bij elkaar tellen die doelen op tot het landelijke doel van 50 procent minder stikstofuitstoot en driekwart minder stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden in 2030.
 • Maakte in 2022 samen met minister Staghouwer eerste plannen bekend voor transitie van de landbouw naar een kringlooplandbouw in 2030. Nadere invulling per gebied vindt later plaats. Bij elkaar tellen deze regionale doelen op tot het landelijke doel: driekwart van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een gezond niveau in 2030. Het kabinet heeft voor de gehele aanpak € 24,3 miljard beschikbaar gesteld, bovenop bestaande middelen (€ 7 miljard).
 • Stelde in juli 2022 Johan Remkes aan als 'bemiddelaar' (gespreksleider) in het conflict tussen de agrarische sector en het kabinet over de plannen tot vermindering van de stikstofuitstoot
 • Bracht in november 2022 een beleidsbrief uit over de aanpak van het stikstofprobleem. Er komt een eenmalige vrijwilliger regeling voor piekbelaster in de nabijheid van Natura 2000-gebieden, waarbij de keuze is: fors verduurzamen, verplaatsen of vrijwillig stoppen. Ook de industrie maakt deel uit van de aanpak van piekbelasters. Er komt geld voor de provincies om zogenoemde PAS-melders (ondernemers die onder de PAS-regeling konden volstaan met melding van de berekende stikstofbelasting en tot 2019 waren vrijgesteld van een vergunning) te legaliseren.
 • Kwam in februari 2023 met een nadere uitwerking van de aanpak van agrarische en industriële piekbelasters. Een vrijwillige regeling biedt ondernemers de mogelijkheid met een voorstel te komen over vermindering van stikstofuitstoot of om op een financieel aantrekkelijke wijze het bedrijf te beëindigen. Die regeling ging 12 juni 2023 in.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Versloeg in 2017 bij de verkiezing door de VVD-leden van de partijvoorzitter Bram Cool. Zij kreeg 73 procent van de uitgebrachte stemmen.

Private life
 • Groeide op in Castricum

Campaign trail
 • Was in 2012 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 60 op de VVD-kandidatenlijst

Membership of societies and associations
lid M.H.C.C. (Mixed Hockey Club Castricum) (in haar jeugd)

Hobbies
muziek (speelt cello)

9.

Family

Marital status
gehuwd

Children
4 kinderen