Regeerakkoord: 1,8 miljard euro extra voor Ontwikkelingssamenwerking - EU monitor

EU monitor
Thursday, April 2, 2020
calendar

Regeerakkoord: 1,8 miljard euro extra voor Ontwikkelingssamenwerking

Source: J.S. (JoŽl) Voordewind†i, published on Friday, October 13 2017, 12:05.

Na jaren van bezuinigen, is de trend gekeerd: ontwikkelingssamenwerking krijgt er weer geld bij. Een mooi resultaat van de afgelopen coalitieonderhandelingen. Volgens de Volkskrant is er echter Ďmistí rond de investeringen in ontwikkelingssamenwerking. Voor zover er sprake is van mist, lijkt het me goed om deze op te laten trekken.

In deze kabinetsperiode wordt jaarlijks ongeveer 400 miljoen euro extra geÔnvesteerd. Dat bedrag komt de komende jaren dus ieder jaar bovenop het bedrag dat er geÔnvesteerd zou worden als we niets zouden doen - bovenop het Ďbasispadí zoals dat dat in Den Haag heet.

Wanneer we de laatste begroting van het VVD/PvdA-kabinet Rutte II erbij pakken, zien we dat basispad voor de komende jaren uitgestippeld worden. Het bedrag op de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking schommelt dan de komende jaren tussen de 3,9 en 4,1 miljard euro per jaar.

Onder het nieuwe kabinet gaat dit bedrag de komende jaren naar 4,4 miljard euro in 2019 en 4,5 miljard euro voor de andere jaren (2018, 2020, 2021). Over vier jaar gerekend gaat het totaalbudget de komende kabinetsperiode dus met 1,8 miljard euro omhoog.

Deze 1,8 miljard euro is essentieel voor het tegengaan van extreme armoede, voor noodhulp en menswaardige opvang in de regio en voor het opvangen van de schokken van klimaatverandering. Dat zijn wat mij betreft geen ĎpeanutsíÖ

Waarom zegt de Volkskrant dan dat de begroting in 2021 slechts 127 miljoen euro hoger uitvalt dan in 2017?

De reden is dat bij de laatste Voorjaarsnota - een tussentijdse bijstelling van de begroting - een ťťnmalige verhoging van het budget plaatsvond. In 2017 is een meevaller van meer dan een half miljard euro toegevoegd, waar we als ChristenUnie op verschillende momenten ook stevig voor gepleit hebben.

Dat betekende echter nog niets voor de komende jaren. De komende jaren zou gewoon weer het basispad gevolgd worden. De vergelijking die de Volkskrant met het jaar 2017 klopt dus wel, maar zet tegelijkertijd op het verkeerde been. Gebruikelijk is om bij onderhandelingen het basispad als uitgangspunt te nemen. Daar hebben we in de onderhandelingen 1,8 miljard euro voor de komende vier jaar bij kunnen plussen.

Kortom: er is door voorgaande kabinetten veel bezuinigd op de allerarmsten in de wereld. Percentueel was het zelfs de grootste bezuiniging van alle ministeries. De meest kwetsbaren hebben vaak zelf geen stem en demonstreren dus niet op het Malieveld en schrijven geen brandbrieven. Daarom is het goed dat het komende kabinet van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie de trend keert en er ook gewerkt kan worden aan vertrouwen in de toekomst voor de allerarmsten en vluchtelingen.

Budget Ontwikkelingssamenwerking

 

In miljarden euro's

2018

2019

2020

2021

Was:*

4,1

4,0

3,9

4,1

Wordt:**

4,5

4,4

4,5

4,5

  • Basispad vanuit bestaande begroting

** Na coalitieakkoord Rutte III

Vorig bericht:

ChristenUnie praat achterban bij over regeerakkoord

Volgend bericht:

Wereldvoedseldag. Pleidooi voor volhoudbare landbouw