Toekomst van Europa

Source: Tweede Kamer der Staten Generaal (House of Representatives (NL)) i, published on Thursday, October 5 2017.

Europese Zaken

Drie leden uit de Tweede Kamer bezoeken op 11 oktober aanstaande de Interparlementaire commissievergadering van de Constitutionele Zaken van het  iEuropees Parlement (AFCO) van het Europees Parlement.

Onderwerp van de bijeenkomst is de bespreking van het Witboek over de Toekomst van Europa en de discussienota’s die op diverse terreinen (bijvoorbeeld op het gebied van de Economische en Monetaire Unie i , Europese Defensie en Internationale Handel) door de Europese Commissie gepresenteerd zijn.

Dhr. Maasikas, Voorzitter van de Raad van de Europese Unie i en de Estse adjunct-minister van Europese Zaken zal de introductie van de bijeenkomst verzorgen en ook de Europese Commissie vice-voorzitter dhr. Dombrovskis levert input bij dit debat. De conclusies zullen worden getrokken door de voorzitter van de commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement Danuta Hübner i (EVP i, Polen) en de vice-voorzitter van het Europees Parlement Mairead McGuinness (EVP, Ierland).

Vanuit de commissie Europese Zaken zullen de leden A. Mulder i (VVD i), Leijten i (SP i) en van Ojik i (GroenLinks) deelnemen.

  • 11/10: Bezoek Interparlementaire commissievergadering AFCO, Europees Parlement, Brussel