34782 NL - wetsvoorstel
Introductie kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen t.b.v. de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 september 2017 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet aan te passen aan de wijziging van de Grondwet strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer en in verband daarmee bepalingen vast te stellen over de instelling en samenstelling van een kiescollege voor de Eerste Kamer in ieder van de openbare lichamen, alsook over de verkiezing van de leden van de kiescolleges en de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer door de leden van de kiescolleges tezamen met de leden van provinciale staten.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

2.

Documenten

(20 stuks)

2 15 september 2017, koninklijke boodschap, nr. 1     KST347821
Koninklijke boodschap
 
2 15 september 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST347822
Voorstel van wet
 
2 15 september 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST347823
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.