Schippers: wijs Tjeenk Willink aan als informateur

Monday, May 29 2017, 12:14

DEN HAAG (PDC i) - Vanmiddag heeft informateur Edith Schippers i haar eindverslag aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib i overhandigd.

In haar verslag constateert Schippers dat iedere geopperde variant voor een meerderheidscoalitie op bezwaren van op zijn minst één van de betrokken fracties stuit. Pas als de partijen nieuwe bereidheid kunnen vinden om met elkaar in gesprek te gaan, is beweging in de formatieonderhandelingen mogelijk.

Schippers adviseert om Herman Tjeenk Willink i, oud vice-president van de Raad van State en Minister van Staat i, als nieuwe informateur aan te wijzen. Hij zou moeten onderzoeken of de vorming van een meerderheidskabinet nog mogelijk is door direct combinaties van partijen uit te nodigen voor een gesprek. Een nieuwe verkenningsronde is, aldus Schippers, overbodig.

Tjeenk Willink heeft eerder aangegeven bereid te zijn de rol van informateur op zich te nemen.

Bron: NOS